Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti

Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1160
Boyut :
17x25
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750282676

Stok Durumu: Stokta var

950,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 855,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • Avukatlık Mesleği ve Avukatlık Sözleşmesi
 • Avukatlık Sözleşmesinin Tarafları
 • Tarafların Hakları
 • Tarafların Yükümlülükleri
 • Tarafların Davada Temsil Edilmesi
 • Vekile Yapılan Tebligat
 • Avukatlık Ücreti
 • Karşı Taraf Vekalet Ücreti
 • Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Usul Hukuku ile İlgili Önemli Bazı Konular


Avukatlık ücret sözleşmesi; baro levhasına kayıtlı olan, mesleğini serbest avukat veya avukatlık ortaklığı şeklinde yerine getiren, ücret karşılığında iş sahibinin her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olan iki taraflı bir sözleşmedir. İş sahibi ile avukat arasındaki avukatlık ücret sözleşmesi çerçevesinde iş sahibinin en temel borcu avukatlık ücretini ödemek, avukatın en temel borcu ise üstlenmiş olduğu işi yerine getirmektir.

Avukatlık ücreti çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Birincisi iş sahibi ile vekili avukat arasında kararlaştırılan avukatlık ücretidir. Buna akdi vekâlet ücreti de denir. İkincisi davayı kazanan taraf lehine hükmedilen, fakat avukatın hakkı olan karşı taraf vekâlet ücreti, diğer bir ifadeyle yargılama gideri olan vekâlet ücretidir. Üçüncüsü ise mahkemeden alınan kararın cebri icra yoluyla tahsil edilmesi sonucu hükmedilen icra vekâlet ücretidir.

Eserde; avukatlık ücret sözleşmeleri, istifa ve azilname örnekleri, ihtarnameler, dava dilekçeleri, cevap dilekçeleri, tensip ve ön inceleme tutanakları, bilirkişi raporları, gerekçeli mahkeme kararları, istinaf ve temyiz dilekçeleri de yer almaktadır. İçtihat ağırlıklı eserde okurların, Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun son yıllarda vermiş olduğu yeni kararlara kolay ulaşmaları amaçlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Sunuş ...7
Birinci Bölüm...
AVUKATLIK MESLEĞİ VE AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ...
I. AVUKATLIK MESLEĞİ ...17
1. Avukat Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar ...17
2. Avukatlık Mesleğine Kabul Edilemeyecek Olan Kişiler ...19
3. Avukatın Büro Edinme Yükümlülüğü ...20
4. Avukatın Görüşmelerini Bürosunda Yapma Yükümlülüğü ...22
5. Avukatın Müdafi Olarak Şüpheli/Sanık ile Görüşme Hakkı ...23
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ...23
1. Sözleşmenin Kurulması ...23
2. Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı ve Unsurları ...25
3. Avukatlık Sözleşmesinin Geçerli Olmaması ...26
İkinci Bölüm...
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI...
I. VEKİL/AVUKAT ...29
1. Genel Olarak ...29
1. Serbest Çalışan Avukat ...33
2. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukat ...33
3. İş sahibinin Yanında Ücretli Olarak Çalışan İşçi Avukat ...33
4. Müşavir Avukat ...35
5. Kamu Kurumunda Çalışan Memur Avukat ...35
6. Avukat Ortaklığında Çalışan Avukat ...36
7. Sürekli Avukatlık Sözleşmesinin Tarafı Olan Avukat ...37
II. İŞ SAHİBİ ...38
Üçüncü Bölüm...
TARAFLARIN HAKLARI...
I. İŞ SAHİBİNİN HAKLARI ...41
1. İşin Sadakat ve Özenle Yapılmasını İstemi Hakkı ...41
2. İşin Sonuna Kadar Takip Edilmesini Talep Etme Hakkı ...42
3. İşin Takibi İçin Başka Avukatların Katılımını Talep Etme Hakkı ...44
4. Azil Hakkı ...45
5. Tazminat isteklerinde zamanaşımı ...46
II. AVUKATIN HAKLARI ...46
1. Avukatın Tekel Hakkı ...46
2. Tanıklık Etmekten Çekinme Hakkı ...47
3. Önerilen İşi Kabul Etmeme Hakkı ...48
4. Dosyayı İnceleme ve Dosyadan Örnek Alma Hakkı ...49
5. Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi ...51
6. Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı ...53
7. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesine Olur Verme Hakkı ...55
8. Ücret Talep Etme Hakkı ...56
9. Avukatın İstifa Hakkı ...57
Dördüncü Bölüm...
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...
I. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...61
1. Vekâletname Verme Yükümlülüğü ...61
2. Ücret Ödeme Yükümlülüğü ...63
3. Masraf ve Avans Verme Yükümlülüğü ...65
4. İş Sahibinin Yargılama Harç ve Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü ...66
5. İş Sahibinin İcra Takip Giderlerini Ödeme Yükümlülüğü ...68
6. İş sahibinin Adres Değişikliğini Bildirme Yükümlülüğü ...69
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...69
1. Büro Edinme Yükümlülüğü ...69
2. Baro Keseneklerini Ödeme ...71
3. İşe Başlama Bildiriminde Bulunma Yükümlülüğü ...71
4. Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt ve Prim Ödeme Yükümlülüğü ...73
5. Teklif Edilen İşi Kabul Etmiyorsa İş Sahibine Bildirme Yükümlülüğü ...75
6. Avukatlık Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü ...76
7. Karşı Tarafın Avukatı ile Görüşme Yükümlülüğü ...76
8. Uygun Bulmadığı İşi Ret Etme Yükümlülüğü ...77
9. Avukatın Hâkim veya Savcı ile Hısımlık veya Evlilik Münasebeti ile Davaya Bakamaması ...79
10. Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı ...80
11. İş Edinme İçin Aracı Kullanmama Yükümlülüğü ...81
12. Duruşmalara Resmi Kılık ve Kıyafetle Çıkma Yükümlülüğü ...81
13. Dosya Tutma ve Saklama Yükümlülüğü ...82
14. Serbest meslek Makbuzu Kesme Yükümlülüğü ...83
15. İş Sahibinin Talimatına Uyma yükümlülüğü ...85
16. Şahsen İfa, Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü ...86
17. Doğruluk ve Onur İçerisinde Görev Yapma Yükümlülüğü ...87
18. Bilgi Verme ve Sadakat Yükümlülüğü ...88
19. Sır Saklama Yükümlülüğü ...89
20. Tanıklıktan Çekinme ...90
21. Üstlenmiş Olduğu İşi Sonuna Kadar Takip Yükümlülüğü ...90
22. Hesap Verme Yükümlülüğü ...92
23. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü ...93
24. Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası ...94
Beşinci Bölüm...
TARAFLARIN DAVADA TEMSİL EDİLMESİ...
I. DAVADA KANUNİ TEMSİL ...97
II. DAVADA İRADE TEMSİL ...98
1. Davada Vekil Olabilecek Kişiler ...99
2. Davaya Vekâlet Ehliyeti Olmayan Kişilerin Davayı Takip Etmesi ...100
3. Vekâletin Verilmesi ...100
4. Vekâletnamenin Mahkemeye Sunulması ...102
5. Dosyaya Sunulan Vekâletin Kapsamı ...104
6. Davaya Vekâletin Sona Ermesi ...106
7. Vekil ile Takip Edilen Davalarda Vekâlet Verenin Durumu ...107
Altıncı Bölüm...
VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT...
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ ...109
1. Tebligatın Tanımı ...109
2. Tebligatın Önemi ...110
II. Tebligat Kanununa Göre Yapılan Tebligat ...112
1. Ücret Tarifesi ...112
2. Elektronik Tebligat ...113
3. Vekile Tebligat ...121
Yedinci Bölüm...
AVUKATLIK ÜCRETİ...
1. Ücretsiz Dava Alma Yasağı ...135
a. Avukatlık Ücretinde Alt Sınır Kısıtlaması ...138
b. Avukatlık Ücretinde Üst Sınır Kısıtlaması ...139
c. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi ...139
3. Avukatlık Ücretinde Kanundan Doğan Sınırlamalar ...140
a. Kamulaştırma Kanunundan Doğan Sınırlama ...140
b. Kadastro Kanunundan Doğan Sınırlama ...141
4. Avukatlık Sözleşmesinde Avukatlık Ücretinin Kararlaştırılmamış Olması ...142
5. Avukatın Vekillikten Çekilmesi Halinde Avukatlık Ücreti ...143
6. Avukatlın Azledilmesi Halinde Avukatlık Ücreti ...144
7. Süreli veya Süresiz Avukatlık Sözleşmelerinde Avukatlık Ücreti ...147
8. İşin Başka Bir Avukatla Birlikte Takip Edilmesi Halinde Avukatlık Ücreti ...149
9. Avukatın Peşin Ücret, Masraf ve Avansları Almadan İşe Başlamaması ...150
10. Avukatın Hapis Hakkı ...151
11. Sulh Halinde Tarafların Avukata Karşı Müteselsil Sorumluluk Hali ...153
12. Avukatlık Ücretinin Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler ...154
13. Avukatın Avukatlık Ücreti ile İlgili Faiz Talebi ...155
14. Avukatlık Ücret Alacağı Rüçhanlı (Öncelikli) Alacaklardandır ...156
Sekizinci Bölüm...
KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİ...
I. VEKÂLET ÜCRETİ ...159
1. Genel Olarak ...159
2. Maktu Vekâlet Ücreti ...170
a. Konusu Para ile Değerlendirilmeyen Davalarda Vekâlet Ücreti ...170
b. Değişik İş Kararlarda ...170
3. Nisbi Vekâlet Ücreti ...171
4. Davanın Kabulü Halinde ...171
5. Davanın Reddi Halinde ...171
6. Davanın Kısmen Kabulü Halinde ...171
7. Terditli Davalarda Vekâlet Ücreti ...171
8. Bozmadan Sonra Verilen Kararlarda Vekâlet Ücreti ...172
9. Yargılama Sırasında Vekilin Bulunması ...172
10. Yargılama Sırasında Vekilin Vefat Etmesi ...172
11. Yargılama Sırasında Vekilin Azli ...173
12. Yargılama Sırasında Vekilin Çekilmesi ...173
13. Birden Fazla Kişi Aleyhine Dava Açılması ...173
14. Tarafların Birden Fazla Vekil ile Temsil Edilmesi ...173
II. USULE İLİŞKİN KONULARDA VEKÂLET ÜCRETİ ...174
1. Dava Şartı Nedeniyle Davanın Usulden Reddi Halinde ...174
2. Davanın Konusuz Kalması Halinde ...174
3. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Hâllerde ...174
4. Davadan Feragat Halinde ...175
5. Davanın Kabulü Halinde ...175
6. Davada Sulh Halinde ...175
7. Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Halinde ...175
8. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde Vekâlet Ücreti ...175
9. Gönderme Kararı Verilmesi Halinde ...176
10. Davaların Birleşmesi Halinde ...176
12. Davaların Ayrılması (Tefriki Halinde) ...176
13. Karşılık Dava Açılması Halinde ...177
14. Dava Konusunun Devri Halinde ...177
15. Davanın Islahı Halinde ...177
16. Belirsiz Alacak Davası Hali ...177
17. İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hali ...178
18. Mecburi Dava Arkadaşlığı Hali ...178
19. Davaya Müdahale Hali ...178
20. Dava Vekili veya Dava Takipçisi Eli ile Yürütülen İşlerde ...178
III. BAZI DAVA TÜRLERİNE GÖRE VEKÂLET ÜCRETİ ...179
1. Nafaka Davalarında ...179
2. Kira Tespiti ve tahliye Davalarında ...179
3. Maddi Tazminat Davalarında ...179
4. Manevi Tazminat Davalarında ...180
5. Kamulaştırma Davalarında ...180
6. Tespit Davalarında ...180
7. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Taleplerinde ...180
8. Ortaklığın giderilmesi ve taksim Davaları ...180
9. İstihkak Davalarında ...181
10. Seri Davalarda ...181
IV. İCRA TAKİP TÜRLERİNE GÖRE VEKÂLET ÜCRETİ ...181
1. Para Alacaklarına İlişkin İcra Takiplerinde ...181
2. Nafaka Alacaklarına İlişkin İcra Takiplerinde ...181
3. Tahliyeye Dayalı İcra Takiplerinde ...181
4. Aciz Belgesi Alınması Halinde Vekalet Ücreti ...182
5. Taşınır Teslimlerine İlişkin İcra Takiplerinde ...182
Dokuzuncu Bölüm...
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ...
I. İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ ...183
II. KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERME ...186
III. SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE SÜRENİN SONA ERMESİ ...186
IV. VEKÂLETİN SONA ERMESİ ...187
1. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Sona Erme ...187
a. Tek taraflı sona erdirme ...187
b. Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Sona Erme ...187
c. Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi ...189
d. Taraflardan Birinin İflas Etmesi Hali ...189
2. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Sona Erme ...190
a. Avukatın İstifa Etmesi ile Sona Erme ...190
b. Avukatın Azli ile Sona Erme ...191
3. Avukatlık Kanunu’na Göre Sona Erme ...191
a. Avukatın Avukatlık Sıfatını Kaybetmesi ...191
b. Avukatın Avukatlık Sıfatını Geçici Olarak Kaybetmesi ...192
Onuncu Bölüm...
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI KONULAR...
I. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ...195
II. ARABULUCULUK ...196
III. GÖREVLİ MAHKEME ...202
IV. YETKİLİ MAHKEME ...204
V. AVUKATLIK ÜCRET ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ...206
VI. KANUN YOLLARI ...208
1. Genel Olarak ...208
2. İstinaf ...209
3. Temyiz ...210
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER ...211
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ...227
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI ...759
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ...1119
Kavramlar Dizini ...1157

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161397
Yayın Tarihi 2023 Haziran
Barkod 9789750282676
ISBN 9789750282676
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi