Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Avukatlık Hukuku Avukatlık Hukuku

Avukatlık Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1192
Boyut :
17x25
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750262371

Stok Durumu: Stokta var

260,00 TL

Detayları

11.07.2020 tarihinde 7249 sayılı Kanunla Avukatlık Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler meydana gelmiştir. Kitap, bu değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kitap daha çok uygulamaya yönelik hazırlanarak, bu kapsamdaki bilgilere yer verilmiş, örneğin barolar ve Türkiye Barolar Birliği'yle ilgili düzenlemeler kitapta yer almamıştır. Kısacası, fiilen avukatlık mesleğini yapan kişilere gerekli olan bilgilere yer verilmiştir. Kitapta aranan konuların daha rahat bulunabilmesi için kanun sistematiği yerine, konu başlıkları A'dan Z'ye sıralanmak suretiyle kitaba alınmıştır.

Bu kitap, içtihat ağırlıklı bir çalışmadır ve konu hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacı olan kişiler için hazırlanmıştır. Asıl amaç, ilgili kişilerin Yargıtay'ın son yıllarda vermiş olduğu yeni içtihatlara sistematik olarak kolay ulaşmalarını sağlamaktır. Bu nedenle emsal kararlar yeni tarihliden eski tarihliye göre özetlenerek sıralanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Avukatlık Hukuku
Konu İle İlgili Örnekler
Yargıtay Emsal Kararları

İçindekiler

Sunuş 6
AVUKATLIK HUKUKU
Avukat İçin E–Duruşma Uygulaması 35
Avukat Olabilmek İçin Aranan Şartlar 36
Avukat ve Avukatlığın Tanımı 37
Avukat Yanında veya Bir Avukat Ortaklığında Çalışan İşçi Avukat 37
Avukata Karşı Açılacak Olan Tazminat Davalarında Süre 39
Avukata Karşı İşlenen Suçlar 40
Avukata Verilen Vekâletnamede Özel Yetki Bulunmasını Gerektiren Hâller 40
Avukatın Arabulucu Olabilmesi İçin Aranan Şartlar 41
Avukatın Asıl Görüşmelerini Bürosunda Yapma Yükümlülüğü 42
Avukatın Avukatlık Sıfatını Geçici Olarak Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 43
Avukatın Avukatlık Sıfatını Kaybetmesi Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 44
Avukatın Azledilmesi Halinde Avukatlık Ücreti 44
Avukatın Baro Bölgesinde Büro Edinme Yükümlülüğü 47
Avukatın Baro Kart Alması ve Kullanması 49
Avukatın Baro Keseneğini (Aidatını) Ödeme Yükümlülüğü 50
Avukatın Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevleri 50
Avukatın Baroya Kayıt Olma Yükümlülüğü 51
Avukatın Bazı Durumlarda Tebligat Yapabilme Hakkı 52
Avukatın Berat Eden Sanık Müdafii Olarak Mahkeme Tarafından Hükmedilen Vekâlet Ücreti Tahsil Etmesi 54
Avukatın CMK Görevlendirmesinde Yapması Gereken İşlemler 55
Avukatın Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı 56
Avukatın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 57
Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı 57
Avukatın Dosya Tutma Yükümlülüğü 58
Avukatın Dosyayı İnceleme ve Dosyadan Örnek Alma Hakkı 59
Avukatın Duruşmalara Resmi Kılık ve Kıyafetle Çıkma Yükümlülüğü 61
Avukatın İş Edinmek İçin Aracı Kullanma Yasağı 62
Avukatın İş Sahibine Karşı Hukuki Sorumluluğu 62
Avukatın İş Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü 63
Avukatın İş Sahibinin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü 64
Avukatın İşini Özen ve Sadakat İle Yapma Yükümlülüğü 65
Avukatın Kamu Kurumunda Memur Avukat Olarak Çalışması 66
Avukatın Kayıtlı Bulunduğu Baro Genel Kuruluna Katılma Yükümlülüğü 66
Avukatın Kendisine Teklif Olunan İşi Sebep Göstermeden Reddetme Hakkı 67
Avukatın Muvafakatı İle Başka Avukatların Dosyaya Vekâletname Sunması 69
Avukatın Müdafi Olarak Şüpheli veya Sanık İle Görüşme Hakkı 69
Avukatın Onurlu Bir Şekilde Görev Yapma Yükümlülüğü 70
Avukatın Peşin Ücret, Masraf ve Gider Avanslarını Almadan İşe Başlamama Hakkı 71
Avukatın Reklâm Yapma Yasağı 72
Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü 73
Avukatın Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıt Olma ve Prim Ödeme Yükümlülüğü 74
Avukatın Takip Ettiği Dava veya İş İle İlgili Vekâletname Sunma Yükümlülüğü 76
Avukatın Tanıklık Etmekten Çekinme Hakkı 78
Avukatın Uygun Bulmadığı veya Haksız Gördüğü İşi Ret Etme Hakkı 78
Avukatın Ücret Alacağı İle İlgili Faiz Talebi 81
Avukatın Ücret Talep Etme Hakkı 82
Avukatın Ücreti ve Yapmış Olduğu Diğer Giderler İle İlgili Hapis Hakkı 83
Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Bizzat veya Tevkil Yolu İle Takip Etme Hak ve Yükümlülüğü 85
Avukatın Üstlenmiş Olduğu İşi Sonuna Kadar Takip Etme Yükümlülüğü 88
Avukatın Vekillikten Çekilme (İstifa Etme) Hakkı 88
Avukatın Vekillikten Çekilmesi Halinde Avukatlık Ücreti 90
Avukatın Vergi Dairesine Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 91
Avukatın Yargıtay’a Gelen Dosya İle İlgili Öncelik Talebi 92
Avukatlar Günü 93
Avukatlar Hakkındaki Yapılan Ceza Soruşturması 94
Avukatlar Hakkındaki Yapılan Disiplin Soruşturması 99
Avukatlar Yardımlaşma Sandığı 108
Avukatlara ve Baroya Tahsis Edilecek Yerler 109
Avukatların Adli Yardım Hizmeti 110
Avukatların Avukat Hakları Merkezine Yapılacak Başvuruları 114
Avukatların Birlikte veya Avukat Ortaklığı Şeklinde Çalışmaları 114
Avukatların E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu 116
Avukatların Görevleri ve Rolleri 117
Avukatların Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Yükümlülüğü 118
Avukatların Sundukları Vekâletnameye veya Vekâletname Suretine Veyahut da Yetki Belgelerine Baro Pulu Yapıştırmak Zorunluluğu 120
Avukatlığın Kayıtlı Olunan Yer Dışında Sürekli Olarak Başka Bölgede Yapılaması Yasağı 122
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Olan Vekâlet Ücretinin Avukata Ait Olduğuna Dair Anayasa Mahkemesi Kararı 122
Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Uzlaştırma Görevi 130
Avukatlık Mesleğine Kabul Edilemeyecek Olan Kişiler 135
Avukatlık Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü 136
Avukatlık Ruhsatnamesi, Kimlik Kartı ve Avukatın Yemin Etmesi 137
Avukatlık Sözleşmesi ve Sözleşme Yapma Ehliyeti 139
Avukatlık Sözleşmesinin İşin Yerine Getirilmesi Nedeniyle Sona Ermesi 142
Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı ve Unsurları 145
Avukatlık Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma veya Sürenin Dolması Nedeniyle Sona Ermesi 146
Avukatlık Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve iflas Etmesi Nedeniyle Sona Ermesi 146
Avukatlık Stajı Hakkında Kısa Bilgi 148
Avukatlık Tekeli (Sadece Avukatların Yapabilecekleri İşler) 151
Avukatlık Ücret Alacağı İçin İhtiyati Haciz Talebi 152
Avukatlık Ücret Alacağında İcra ve İnkâr Tazminatı Talebi 153
Avukatlık Ücret Alacağında Zamanaşımı Süresi 154
Avukatlık Ücret Alacağının Hukuki Niteliği 154
Avukatlık Ücret Alacağının Rüçhanlı (Öncelikli) Alacak Olması 155
Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 156
Avukatlık Ücret Uyuşmazlıklarında Yetkili Mahkeme 157
Avukatlık Ücreti (Akdi Vekâlet Ücreti) 158
Avukatlık Ücretinde Özel Kanunlardan Doğan Kısıtlamalar 162
Avukatlık Ücretinin Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlemler 164
Baro Seçimleri 164
Barolar Tarafından Yapılacak Görevlendirmeler 165
Baroların Kurulması ve Çoklu Baro 170
Baroların Kuruluş, Nitelik ve Görevleri 173
İş Sahibinin Adres Değişikliğini Avukatına Bildirme Yükümlülüğü 174
İş Sahibinin Avukata Masraf ve Gider Avansı Verme Yükümlülüğü 175
İş Sahibinin Avukatı Azil Hakkı 176
İş Sahibinin Avukatına Vekâletname Verme Yükümlülüğü 177
İş Sahibinin İşe Başka Avukatları Dâhil Etme Hakkı 179
Kanuni Vekâlet Ücreti (Karşı Taraf Vekâlet Ücreti) 182
Mahkeme Tarafından Hükmedilen Karşı Taraf Vekâlet Ücreti 200
Müşavir Olarak Çalışan Avukat 202
Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olanlar 202
Stajyerler ve Avukatlık İle İlgili Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Sık Sorulan Sorular 203
Sulh Halinde Tarafların Avukata Karşı Müteselsil Sorumluluk Hali 208
Süreli veya Süresiz Avukatlık Sözleşmelerinde Avukatlık Ücreti 209
Vekâletin Genel Olarak Sona Ermesi 210
Vekil Vasıtası İle Takip Edilen Davalarda Tebligatın Vekile Yapılması Zorunluluğu 211
KONU İLE İLGİLİ
ÖRNEKLER
Avukata Ödenen Avukatlık Ücretinin İadesi İçin Gönderilen İhtarname 221
Avukatlık Görüşme Tutanağı 222
Avukatlık Ücret Sözleşmesi 223
Avukatlık Ücret Sözleşmesi 227
Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İle İlgili İhtarname 230
Azilname İle İlgili İhtarname 231
Azilnameye Cevap İhtarnamesi 232
Vekâlet Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Gönderilen İhtarname 233
Vekillikten Çekilme (İstifa) Bildirimine İlişkin İhtarname 234
Dava Dilekçesi 235
Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 237
Haksız Azil Nedeni İle Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 240
Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 242
Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 244
Haksız Azilden Dolayı Vekâlet Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 246
Cevap Dilekçesi 249
Cevap Dilekçesi 251
Dosyaya Vekâletname Sunma 253
Vekillikten Çekilme Dilekçesi 254
Tensip Tutanağı 255
Tensip Tutanağı 258
Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 260
Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 263
Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 265
Duruşma Tutanağı 267
Bilirkişi Raporu 269
Islah Dilekçesi 273
Gerekçeli Mahkeme Kararı 274
Gerekçeli Mahkeme Kararı 279
Gerekçeli Mahkeme Kararı 284
İstinaf Dilekçesi 289
İstinafa Cevap Dilekçesi 291
Temyiz Dilekçesi 294
Sanık Müdafiinin Vekâlet Ücreti Talebi 297
YARGITAY EMSAL KARARLARI
√ Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. 319
√ Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında olmamak kaydıyla nispi olarak belirlenir. 320
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir. 322
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir. 324
√ Vekâlet ücreti de yargılama giderlerindendir. 326
√ Taraflar arasında güven ilişkisi ortadan kalmış ise azlin haklı olduğu kabul edilir. 326
√ Aile konutu şerhi davasının reddi nedeniyle kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine karar tarihindeki maktu vekâlet ücreti takdiri gerekir. 327
√ Sulh halinde sorumluluğa akdi vekalet ücreti dahil değildir. 328
√ Avukatlık ücreti asgari ücret tarifelerinin altında olamaz. 331
√ Sulh halinde davalıların avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dâhil değildir. 333
√ Azil halinde dosyaların tamamı getirtilerek denetime elverişli bilirkişi raporu alınmalıdır. 336
√ Vekâlet görevi durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. 338
√ Kural olarak mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak yalnız baro levhasına kayıtlı avukatlara aittir. 340
√ Vekâlet ücretinin hesaplanması 344
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına akdi vekalet ücreti dahil olmayıp sadece kanuni vekalet ücreti dahildir. 346
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine, sanık aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmelidir. 349
√ Manevi tazminat davası tümden reddedildiğine göre davalı lehine maktu vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. 350
√ Beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmelidir. 352
√ Öncelikle azilin haklı olup olmadığı belirlenmelidir. 352
√ Husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde AAÜT göre vekâlet ücretine karar verilir. 355
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir. 357
√ Kadastro davalarında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, davalı Hazine lehine ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. 359
√ Maktu vekâlet ücreti, davanın konusunun para olmadığı veya para ile ölçülemediği hallerde belirlenen ücret, nispi vekâlet ücret ise davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilir olması halinde bu değer üzerinden belirlenen ücrettir. 360
√ Mahkemece, ortaklığın giderilmesi davasında, dava açıldığı tarihteki haklılık durumu yani pay oranı nazara alınarak yargılama giderlerinin (harç, vekâlet ücreti vb.) paydaşlar arasında paylaştırılması gerekir. 361
√ Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, her bir davacının reddedilen manevi tazminat talebi üzerinden, davalılar yararına ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. 362
√ Kamulaştırmasız el atma davasında bilirkişi raporu doğrultusunda 1136 sayılı Kanun gereği akdi vekalet ücret alacağı yönünden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. 364
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekâlet ücretinin" dâhil değildir. 366
√ Mahkûmiyetine karar verilen sanığın katılan lehine vekâlet ücreti ödemesine karar verilmesi gerekir. 368
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kanuni vekalet ücretine karar verilir. 369
√ "Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde" karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekâlet ücreti dâhil değildir. 371
√ Kendisini vekille temsil ettiren lehine vekâlet ücreti yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir. 373
√ Davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilmesi halinde Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. 373
√ Davacı avukatın müvekkili olmayan ancak açılan davada karşı yan konumunda bulunan davalının davacı avukata ödenecek akdi vekâlet ücretinden sorumlu değildir. 375
√ Yargıtay’da duruşma yapılmış ise, lehine karar verilen taraf lehine duruşma vekâlet ücretine karar verilir. 377
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir. 379
√ Sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildiği halde, katılan lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 380
√ Mahkemece, dava ön şart yokluğu gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verildiğine göre, anılan yasal düzenleme gereğince davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. 382
√ Bağlantılı bile olsa her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir. 384
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 386
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir. 388
√ Azil halinde azil tarihi dikkate alınır. Avukatın haksız olarak azledilmesi halinde avukat ücretin tamamına hak kazanır. 391
√ Taraflar arasında hazırlanan sözleşme tarafları bağlar. 392
√ Haksız azil halinde, azil tarihi itibariyle vekalet ücreti muaccel hale gelir. 394
√ İcra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi, alacağın likit ve belli olması, yani borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya belirlenmek için bütün unsurlar bilinmekte veya bilinmesi gerekmektedir. 395
√ Avukata karşı açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren 5 yıldır. 397
√ Azil işleminin haklı olup olmadığı hususu araştırılarak belirlenmelidir. 400
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasının değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir. 402
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 404
√ Sulh halinde karşı taraf vekalet ücretinden her iki tarafta sorumludur 407
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. 409
√ Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değeri dikkate alınır. 410
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücretinin" dâhil değildir. 413
√ Avukatın masraf adı altında gerçeğe uygun olmayan para alması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. 415
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekalet ücretini kapsamaz. 416
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekâlet ücretinin katılana ödenmesine karar verilmelidir. 419
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dâhil değildir. 419
√ Avukat tarafından takip edilen bir dava veya icra takibi bulunmamaktadır. Bu durumda dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret esas alınmalıdır. 422
√ Vekâlet ücreti alacağı, üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir. 423
√ Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ancak işi tamamladığında ücrete hak kazanacaktır. 425
√ Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez. 426
√ Mahkemece, azlin haklı olduğu kabul edilip azil tarihinde kesinleşmiş işler yönünden ücrete hak kazandığı dikkate alınarak bir karar verilmelidir. 429
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücretinin dâhil değildir. 431
√ Ücret nedeniyle avukata hapis hakkı da tanınarak; avukatın, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir. 432
√ Sulh veya anlaşma halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 441
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 442
√ Akdi vekâlet ücreti, taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre hesaplanır. 447
√ Takip işlemi Avukatlık Kanunun 35. maddesi uyarınca adli işlem niteliğini taşıdığından bu vekilin baroda yazılı avukat olması gerekir. 449
√ Avukatın vekil sıfatı ile icra takibine katılabilmesi için vekâletnamesini takip dosyasına ibraz etmesi zorunludur. 450
√ Kanundan kaynaklanan uzlaşma Avukatlık Kanunu anlamında sulh olarak nitelendirilemez. 455
√ Taraflar arasında sözleşme bulunduğundan ihtilafın sözleşmeye göre çözülmesi gerekir. 456
√ Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydedilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturur. 458
√ Vekâlet ilişkisi bir bütün olup azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. 461
√ Tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşme geçerlidir ve tarafları bağlar. 463
√ Masraf konusunun uzman bilirkişi raporu ile tespit edilmesi gerekir. 464
√ Avukatın yalan söyleyerek müvekkilini oyalaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. 465
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. 466
√ Cezai şartta yapılan indirim nedeniyle yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemez. 468
√ Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturması evresinde takip edilen işler için belirlenen vekâlet ücretine karar verilmelidir. 470
√ Haksız çekilme halinde ya da avukat tarafından haksız fesih halinde ancak fesih tarihi itibariyle sonuçlanıp kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. 471
√ Bozma ilamına uyulması kazanılmış hak teşkil eder. 473
√ Vekâlet ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olarak vekille temsil edilenler lehine hükmedilir. 475
√ Türkiye Barolar Birliği avukat kimliklerine ilişkin hususları, çıkaracağı yönetmelikle düzenlemesi gerekmektedir. 478
√ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. 484
√ Avukat müvekkiline karşı vekalet görevini sadakat ve özenle ifa etmekte yükümlüdür. 491
√ Davalı idare davada kendisini temsilci ile temsil ettirmiş ise, davalı idare lehine, kararın verildiği tarihteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktar esas alınarak vekâlet ücretine karar verilmesi gerekir. 493
√ İstifanın haklı olup olmadığı hususunda yeterli inceleme yapılmalı, uzman bilirkişiden rapor alınmalıdır. 496
√ Kanuni vekâlet ücreti avukata aittir. 498
√ Azlin haklı olup olmaması konusunda uzman bilirkişi raporu alınmalıdır. 499
√ Vekalet akdi, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa kapsamına alınmış olup, davada Tüketici Mahkemesi görevlidir. 502
√ Öncelikli uyuşmazlık azlin haklı olup olmadığı tespit etmektir. Ancak bunun sonucuna göre vekâlet ücreti ödenip ödenmeyeceği ortaya çıkacaktır. 504
√ Davalıların sulh oldukları miktar tespit edilerek, tespit edilecek bu miktar üzerinden belirlenecek olan karşı yan vekalet ücretine karar verilmesi gerekir. 506
√ Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyorsa yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa tavzih kararı verilebilir. 508
√ Azilden sonra gerçekleşen sulh avukatlık ücreti hesabına esas alınamaz. 510
√ Karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken "akdi vekalet ücreti" dahil değildir. 512
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir. 514
√ Taraflar irade hürriyeti ve akit serbestisi sınırları içinde diledikleri gibi sözleşme yapabilirler. 516
√ Kamulaştırmayı yapan idare, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 29. maddesinde sayılan giderleri bizzat öder. 519
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 532
√ Azlin haklı olup olmadığı tespit edilmelidir. 534
√ Avukat müvekkilim adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline duyurur ve teslim eder. 536
√ Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır. 538
√ Bir belgenin aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının da belge aslı üzerinde yapılacak inceleme ile tespit edilebilir. 541
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk akdi vekâlet ücreti için değil sadece kanuni vekalet ücreti içindir. 542
√ Vekil vasıtası ile takip edilmeyen davalarda vekalet ücretine hükmedilemez. 544
√ Sulh halinde karşı tarafın avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 547
√ Haksız azil halinde avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 549
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 552
√ Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve hükmeder. 555
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 559
√ Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan AAÜT göre maktu vekalet ücretine hükmedilir. 562
√ Avukat istemediğini beyan eden sanığa kovuşturma aşamasında avukat görevlendirilmesi nedeniyle, müdafii için ödenen avukatlık ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilemez. 563
√ Haksız azil halinde ise avukat, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep eder. 564
√ Davayı kazanan taraf davayı vekil ile takip ettiğinden lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. 565
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. 568
√ Sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin (karşı yan vekalet ücretinin) ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar. 570
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil sorululuğu akdi vekalet ücreti ile ilgili değildir. 572
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda iddia ve savunma değerlendirilerek bir karar verilmelidir. 574
√ İdareleri idari yargı mercilerinde temsil etme yetkisine sahip kişiler tarafından takip edilen dosyalarda idareler lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet ücretinin takdir edilmesi gerekir. 576
√ Aksine sözleşme yoksa, dava masraflarının iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmektedir. 579
√ Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. 580
√ Çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler veya aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 584
√ Müvekkil, azilnamede bildirmiş olduğu azil sebepleri ile bağlı olmayıp, açılan bir davada yeni ve başkaca azil sebepleri bildirebilir. 586
√ Avukat, sadece azil tarihi itibariyle kesinleşmiş olan dosyalar nedeniyle vekalet ücretine hak kazanır. 588
√ Avukatın haksız olarak azli halinde avukat ücretin tamamını talep edebilir. 590
√ Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler ile sözleşmeye ilişkin talep hakları sözleşmenin taraflarına aittir. 591
√ Davayı kazanan taraf davasını avukat aracılığı ile takip etmiş ise o taraf lehine vekâlet ücretine karar verilir. 593
√ Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. 597
√ Sulh halinde her iki tarafın müteselsil olarak ödemesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücreti dahil değildir. 599
√ Sulh olunan miktar araştırılarak tespit edilmelidir. 601
√ Vekâlet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip edilen davaların adedidir. 603
√ Kamuda görev yapan avukatlara ödenecek vekalet ücretinin hesaplanmasına dair emsal bir içtihattır. 605
√ Tarafların sulh olması halinde akdi vekalet ücretinden yalnızca vekilin sorumlu olacağı kabul edilmekle birlikte, kanuni (karşı yan) vekaleten ücretleri yönünden her iki tarafın da birlikte sorumlu olacaktır. 610
√ Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde vekalet ücreti özel olarak düzenlenmiştir. 612
√ Avukatın vekâletten çekilmesi halinde durumun mahkemeye bildirilmesi gerekir. 617
√ Sözleşme olmayan hallerde hukuki yardımın başladığı tarihteki asgari ücret tarifesinin uygulanır. 618
√ Davacı, alacaklı vekili olup davayı kaybetse de ya da takipte hiçbir ücret tahsil edilmese de verilen hizmetin karşılığı olarak vekalet ücretine hak kazanır. 621
√ Yetkisizlik, görevsizlik veya gönderme kararı neticesinde yetkili mahkemede davaya devam edilmesi hâlinde o mahkemede, devam edilmemişse kararı veren mahkemede yargılama giderlerine hükmedilir. 622
√ Tazminat davasının, ceza kanunları gereğince süresi daha uzun zamanaşımı süresine tabi, cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş olması halinde, ceza zamanaşımı süresi uygulanır. 634
√ Katılan vekilinin yargılamaya konu olayda vekâletname ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. 635
√ Tazminat davası ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden kaynaklanmış ise davada ceza zamanaşımı uygulanacaktır. 640
√ Azil nedenleri ile ilgili ayrı ayrı inceleme ve değerlendirme yapılmak suretiyle azlin haklı olup olmadığı irdelenerek gerekirse denetime açık bilirkişi raporu alınmalıdır. 641
√ Katılanı temsile yetkili bulunduğuna dair dosyaya vekâletname ibraz etmemesine rağmen katılan yararına hakkında mahkûmiyet hükmü kurulan sanık aleyhine vekâlet ücreti takdir edilemez. 643
√ Zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez. 644
√ Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. 645
√ Avukat, aksine sözleşme yoksa işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini isteyemez. 652
√ Avukatın özen borcuna aykırı davranması “haklı azil” gibi ağır sonuçlar doğurur. 654
√ Beraat kararı verilmesi halde kendisini avukat ile temsil ettiren sanık lehine hazine aleyhine maktu vekâlet ücretine karar verilmelidir. 663
√ Öncelikle davacı avukatın azlinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. 664
√ Taraflar arasında düzenlenen avukatlık sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edildiğine göre taraflar arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Hakkaniyet indirimi uygulanmaz. 666
√ İdari yargının konusuna giren bir dava, adliye mahkemelerinde açılamaz. 668
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise avukat ücretin tamamına hak kazanır. 669
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda bilirkişi raporu alınmalıdır. 672
√ Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. 674
√ Mahkeme tarafından kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücretinin avukata aittir. 676
√ Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekâletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. 679
√ Tevkil eden ve tevkil olunan avukatların, ayrı ayrı değil, harcadıkları mesai oranında tek bir ücret talep edebileceklerdir. 680
√ Kendisini vekil eden ve berat eden sanık lehine vekâlet ücretine hükmedilir. 682
√ Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 684
√ Uzlaşma görüşmesi neticesinde uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. 685
√ Sulh halinde vekâlet ücreti konusunda taraflar, avukata karşı müteselsil olarak sorumludurlar. 686
√ İndirilen miktardan dolayı davacı taraf aleyhine avukatlık ücretine hükmedilemez. 689
√ Bir davada tahkikat aşamasına geçildikten sonra davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihinde maddeleri gereğince dava değeri üzerinden hesaplanacak nispi vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. 691
√ Dosyanın tekemmülünden sonra davada feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi üzerine karşı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir. 692
√ Sulh halinde müteselsil sorumluluk sözkonusu olur. 694
√ Kamu davasına katılma üzerine, mahkûmiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine vekâlet ücreti sanığa yükletilir. 703
√ Vekil, sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. 704
√ Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerekir. 706
√ Kamu İdarelerinin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, vekâlet ücreti takdir edilmelidir. 707
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez. 710
√ Dava konusu avukatlık ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin kısmının geçerliliği uzman bilirkişiden alınacak rapor ile tespit edilmelidir. 711
√ Suça sürüklenen çocuğa atanın zorunlu müdafi ücreti yargılama neticesinde suçlu bulunan çocuğa yüklenemez. 712
√ Azlin haklı olup olmadığı hususunda açıklayıcı bilirkişi raporu alınmalıdır. 715
√ Azil haklı olmadığından taraflar arasındaki ücret sözleşmesi ile kararlaştırılan orandan saparak avukatlık ücreti belirlenmelidir. 716
√ Avukat haklı bir nedenle azil edilmiş ise, ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edebilir. 718
√ İcra takibi ile ilgili avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadarki bütün işlemleri kapsar. 720
√ Avukat, müvekkilinin talimatı ile hareket eder. Müvekkili adına tahsil ettiği paraları gecikmeksizin müvekkiline teslim eder. 721
√ Avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. 723
√ Avukatlar, ifa ettikleri görevleri bakımından kamu görevlisidir. 726
√ Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. 727
√ Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılmaz. 731
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 734
√ Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 736
√ Yüksek vekalet ücreti mahkemeye erişim hakkına olağan dışı bir kısıtlama getirir. 738
√ Vekalet ücretinin harcın yatırıldığı dava değeri üzerinden tespit ve tahsiline karar verilmesi gerekir. 742
√ Bir dosyada çelişkili iki rapor varsa çelişki üçüncü bir rapor alınarak giderilmelidir. 744
√ Azlin haklı olup olmadığı sözleşme hükümleri ve azil gerekçeleri dikkate alınarak konusunda uzman üçlü bilirkişiden rapor alınmalıdır. 745
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır. 748
√ Hâkim, asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez. 749
√ Haksız olarak işi bırakan, vekâletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamaz. 751
√ Dava kısmen reddedildiğinden davalı taraf lehine vekâlet ücretine karar verilmelidir. 753
√ Azlin haklı olup olmadığı hususu araştırılmalıdır. 755
√ Masrafların iş sahibi tarafından işin başında avukata ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilmiştir. 757
√ Müvekkilini yalan söyleyerek oyalama görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. 758
√ Avukat, yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde AAÜT gereğince ücret talep edebilir. 759
√ Azil, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. 760
√ Zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücreti sanığa yüklenemez. 762
√ Avukatla müvekkili arasında ücret sözleşmesi bulunmaması (veya sözleşmenin geçersiz olması) halinde, müvekkilin ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın, sulh olunan miktar üzerinden vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür. 763
√ Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. 765
√ Avukatlık ücreti, avukatın emeğinin karşılığıdır. 772
√ Azil eden taraf, azil iradesinin bildirimine ilişkin ihtarnamesinde açıkladığı azil sebebiyle bağlı değildir. 773
√ Delil tespiti davasında avukatlık ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerekir. 776
√ Azil ve feshin haklı nedene dayanması halinde avukat ancak kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edebilir. 777
√ Vekâletname verilen avukatın bir davayı takip etmesi halinde taraflar arasında artık sözleşme ilişkisi kurulduğunun kabulü gerekir. 779
√ Akdi ve kanuni vekalet ücreti avukata aittir. 780
√ Zorunlu müdafinin akdi vekil olabilmesi için herhangi bir kısıtlama getirilmiş değildir. 783
√ Avukatlık ücret sözleşmesi geçersiz kabul edilir ise, avukatın ücrete Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre tespit olunur. 784
√ Avukatın tevkil yetkisi nedeniyle birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 786
√ Haksız azil sabit olup, avukat üstlendiği ve başladığı işin hangi aşamada olursa olsun tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 789
√ Vekâlet ücretinin de yargılama giderlerinin bir unsuru olduğu ve davacı vekilince mahkeme aşamasında yapılan hukuki yardımın vekâlet ücretini gerektirir. 792
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlerin ücretini talep edebilir. 794
√ Taleple bağlılık ilkesi gereğince, hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. 796
√ Avukat dosyaya vekâletname ve dilekçe sunulmuş ise vekâlet ücreti ödenmesine karar verilir. 797
√ Avukatın ücret alacağı rüçhanlı alacaktır. 798
√ Avukatlık ücreti icra dosyasındaki harçlandırılmış miktarın %25’i aşamaz. 801
√ Açılan davanın konusuz kalması halinde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki, tarafların haklılık durumuna göre vekâlet ücreti takdir ve tayin eder. 802
√ Avukatın yaptığı ve yapmadığı işler dikkate alınarak oranlama yapılmalıdır. 803
√ Sulh halinde tarafların sulh oldukları miktar tespit edilmelidir. 805
√ Avukatı olmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez 807
√ Davacının avukatı bulunmadığı halde davacı yararına avukatlık ücretine hükmedilmez. 807
√ Sulh miktarı tespit edilemezse, harcı ödenen dava değeri üzerinden vekâlet ücreti hesaplanmalıdır. 808
√ Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde asgari ücret tarifesi uygulanır. 809
√ İlamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin belli bir oranı avukatlık ücreti olarak belirlenir. 812
√ Akdi vekâlet ücreti, ancak üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale gelir. 814
√ Haksız azil halinde talep vekâlet ücreti alacağı tüketici mahkemesinde görülür. 816
√ Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereği, davacının hak ettiği vekâlet ücreti alacağından davalılar müteselsilen sorumludurlar. 817
√ İzaleyi şüyu davasında payların değerleri dikkate alınarak bu miktar üzerinden ücrete hükmedilmesi gerekir. 819
√ Avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir. 820
√ Taraflar arasında yazılı avukatlık sözleşmesi bulunmuyorsa hukuki yardımın başladığı tarihteki yürürlükte olan kanun hükümleri uygulanır. 826
√ Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücreti suça sürüklenen çocuktan alınmaz. 829
√ Taraf lehine hükmedilen kanuni vekâlet ücreti avukata aittir. 830
√ Avukata karşı açılacak tazminatlarda zamanaşımı süresi bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıldır. 832
√ Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 833
√ Davanın konusuz kalması halinde yarı oranında vekâlet ücreti takdiri gerekirken tam vekâlet ücretine karar verilmesi doğru değildir. 835
√ Hukuki yardımın başladığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat geçerlidir. 836
√ Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekâlet ücreti hesaplanır. 837
√ Sulh olunan miktar araştırılmalıdır. 839
√ Karar tarihi yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır. 842
√ Vekalet ücreti likit ve muayyen olarak kabul edilir. 843
√ Gerekçeli karar ve hüküm fıkrasının birbirine uygun olması gerekir. 844
√ Bozma kararına uyulmuş ise, bozmanın gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. 845
√ Bilirkişi raporu denetime elverişli olmalıdır. 847
√ Alacak likit ve muayyen nitelikte ise icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekir. 848
√ Avukat tacir olmadığı için yaptığı iş de ticari değildir. 850
√ Noksan araştırma ile karar verilemez. 851
√ Bozma kararından sonra ıslah yapılamaz. 852
√ Ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek vekalet ücreti hükmolunur. 853
√ İpoteğin fekki davasında, ipotek bedeli üzerinden nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 855
√ Davanın reddedilmesi halinde yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine vekâlet ücretine hükmedilir. 856
√ İcra inkâr tazminatı, icra takibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. 857
√ Avukatın hapis hakkını kullanabilmesi için vekâlet ücreti veya masraf alacağının bulunması gerekir. 858
√ Sulh halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılmalıdır. 861
√ Dava, askeri okuldan ilişik kesilmesi davasında vekâlet ücretlerine hükmolunmaz. 864
√ Reddedilen maddi tazminat ve manevi tazminat tutarları üzerinden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. 865
√ Azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil avukata vekâlet ücreti ödemekle yükümlü değildir. 866
√ Reddedilen asıl dava yönünden davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. 868
√ Kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline ilişkin davada, avukata ödenmesi gereken vekâlet ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen maktu ücret olduğunun kabulü gerekir. 869
√ Reddedilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 873
√ Yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı hallerde değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. 874
√ Vekille temsil edilen davacı lehine vekâlet ücretinin açık ve net şekilde yazılmaması usul ve yasaya aykırıdır. 875
√ Müvekkilinden masraflar için avans almadığını iddia eden avukatın bunu ispat etmesi gerekir. 876
√ Alacak davasında mahkemece, nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 877
√ Avukatlık ücreti, Kanunda öngörülen oranlar dâhilinde takdir edilmelidir. 878
√ Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir. 880
√ Azil nedenleri bilirkişi incelemesi yaptırılarak değerlendirilmelidir. 882
√ Davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi halinde Avukatlık Asgari Ücrettin ilgili kısmında öngörülen vekâlet ücretine karar verilir. 883
√ Yapılan avukatlık sözleşmesi tarafları bağlar. 884
√ Haksız azil halinde azil tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ücret belirlenmelidir. 885
√ Karar temyiz edilmiş olsaydı kararın davacı lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağının bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir. 886
√ Açılan tazminat davası reddedildiğinden davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekâlet ücreti takdir edilmelidir. 888
√ Avukat takip ettiği icra takip dosyası nedeniyle akdi vekâlet ücretine de hak kazanır. 889
√ Açılan dava husumet nedeniyle reddedildiğinden, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine nisbi değil maktu vekâlet ücretine hükmedilir. Vekalet ücreti ise avukata aittir. 890
√ Gerekçe ile hüküm arasında tereddüt ve çelişki oluşturulmamalıdır. 892
√ Dava husumet nedeniyle reddine karar verildiği halde davalı lehine maktu vekâlet ücretine hükmedilmelidir. 893
√ Azil halinde azil işleminin haklı olup olmadığı bilirkişi raporu ile tespit edilmelidir. 893
√ Yaptığı harcamaları belgelendirmekle ve hesap vermekle davalı avukat yükümlüdür. 895
√ Vekil ile temsil edilmeyen taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez. 896
√ Müvekkil adına tahsil edilen paralar ile ilgili olarak geciktirilmeksizin müvekkile bilgi verilir ve müvekkile teslim edilir. 896
√ Avukat haklı bir nedenle azledildiği takdirde ücrete hak kazanamaz ise de haksız azil halinde; anılan madde uyarınca avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. 898
√ Para borçları alacaklıya götürülecek olan borçlardandır. Bu nedenle alacak davası davacı alacaklının yerleşim yerinde de açılabilir. 903
√ Davanın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir. 904
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu durumda ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekalet ücreti takdir edilmelidir. 905
√ Davacı avukatın sarf ettiği emek ve mesaisi nazara alınarak hak ve nesafet kurallarına göre, davacının uygun bir miktarı ücret olarak belirlenmelidir. 906
√ Açılan davada reddedilen kısım için davalı vekili lehine vekâlet ücretine hükmedilmelidir. 908
√ Taraflar arasındaki ilişki, hizmet ilişkisi olarak kabul edildiğine göre davaya bakmaya İş Mahkemesi görevlidir. 909
√ Taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığından davaya genel mahkemelerde bakılmalıdır. 910
√ Dava dosyaları mahkeme ve bilirkişi tarafından incelendikten sonra karar verilmelidir. 911
√ Tarafların sulh olmaları halinde mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu müddeabihin tamamı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 913
√ Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakıldığı dikkate alınarak vekâlet ücreti takdir edilmelidir. 914
√ Birleşen davalar bağımsızlıklarını korurlar. Bu nedenle her dava için ayrı ayrı vekâlet ücretine karar verilmelidir. 916
√ Davanın açıldığı tarihteki görev alanı dikkate alınır. 916
√ Avukat hapis hakkını kullandığını belirttiğine göre, hapis hakkının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılmalıdır. 917
√ Mahkemece hesaplanan vekâlet ücreti maktu ücretin altında kaldığından mahkemece davacı vekili yararına maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 919
√ Manevi tazminat davalarının tamamen reddi durumunda, maktu oranda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 920
√ Mahkemece, haksız olarak azledilen davacı avukatın, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut olmaması nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen vekâlet ücretini talep edebilir. 921
√ Kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca vekâlet ücreti verilmesi zorunludur. 923
√ Davalı şirket, tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. 924
√ Azil haklı olduğundan azil tarihine kadar olan ve tamamlanmış işler bakımından avukat, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre talepte bulunabilir. 925
√ Asıl ve birleşen her bir dava için kararda ayrı ayrı hüküm kurulması, vekâlet ücretinin de ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 926
√ Bitmiş dosyalardaki vekâlet ücretinin ödenmemiş olması davacı avukat için haklı istifa nedenidir. 927
√ İstifanın haklı olup olmadığı incelenmelidir. 928
√ Davanın husumet nedeniyle reddi halinde maktu vekalet ücretine karar verilir. 930
√ Haklı azil halinde avukat ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekâlet ücreti talep edilebilir. 931
√ Azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır. 933
√ Azil nedeniyle vekâlet ücreti alacağı davasında, duruşma açılması ve tarafların açıklamaları dinlenildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. 934
√ Azil haksız olduğundan davacı avukatın hak kazanacağı vekâlet ücreti, davanın başında harca esas değer olarak gösterdiği miktardır. 935
√ Konunun uzmanı bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır. 936
√ Reddedilen davada davalı kendisini bir vekil ile temsil ettiğinden davalı taraf yararına vekâlet ücretine karar verilmelidir. 937
√ Davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğine göre, davalı lehine, karar tarihi tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, ön inceleme tutanağı imzalanmadan karar verildiği de dikkate alınarak vekâlet ücreti takdiri gerekir. 938
√ Askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere ilgili mevzuatı uyarınca açılmış olan davalarda vekâlet ücretlerine hükmolunamaz. 939
√ Hapis hakkı, sadece vekâlet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir. 940
√ Dava ve icra takibi dışındaki işler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki iş takibi ücretine tabidir. 941
√ Geçerli bir ücret sözleşmesinin bulunması halinde, avukatlık ücretinin tarifeye göre belirlenmesi mümkün değildir. 942
√ Cezai şarttan yapılacak indirim nedeniyle davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilemez. 944
√ Açılan davada red edilen kısım üzerinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 945
√ Haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işin tüm vekâlet ücretini talep etme hakkına sahiptir. 946
√ Asıl hükmü değiştirerek, hüküm sonucunu bertaraf edecek tavzih kararı verilemez. 947
√ Red sebebi ortak olan ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir. 948
√ Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden karşı yan vekâlet ücretini de talep edebilir. 949
√ Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. 950
√ Avukat istifa tarihinden önce biten işlerin ücretini talep edebilir. 951
√ Dava reddedilir ise, ıslah edilen miktar üzerinden nisbi vekâlet ücretine hükmedilir. 953
√ Avukat azil tarihi itibariyle tamamlamamış olduğu işlerin ücretini isteyemez. 954
√ Davanın husumet nedeniyle reddine karar verilir ise karşı taraf lehine maktu vekâlet ücretine karar verilir. 95

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155449
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9789750262371
ISBN 9789750262371
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi