Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü

Hızlı Gözat

(CMK M. 172/3)
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
239
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051520704
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

30,09 TL

Detayları

"Etkin soruşturma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ile ortaya çıkmış bir yükümlülüktür. Yükümlülük, yaşama hakkı ile işkence yasağının ihlaline yönelik savunulabilir bir iddianın varlığı halinde, iç hukuk organlarınca yürütülecek ceza soruşturmasının faillerin tespit edilip cezalandırılmasını mümkün kılacak etkinliğe sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. Bunun dışında Mahkeme verdiği az sayıdaki kararda, Sözleşme'nin 4 veya 8. maddelerinin ihlalinin de taraf devletlere etkin soruşturma yükümlülüğü yüklediğine hükmetmişse de yükümlülük temelde yaşama hakkı ve işkence yasağının ihlali ile ilgilidir. Diğer maddelere yönelik kararlar, müstakil bir incelemeye konu olacak yoğunluğa erişmemiştir.
Söz konusu yükümlülük Türkiye açısından ise özel bir öneme sahiptir. Zira Mahkeme'nin konuya ilişkin kararları içerisinde Türkiye'ye ilişkin olanlar, hem nicelik hem de nitelik olarak kayda değer bir ağırlığa sahiptir. Hatta yükümlülüğün büyük ölçüde Türkiye aleyhine verilen kararlar ile ortaya çıktığını ve geliştiğini söylemek bile mümkündür."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Denetim Sistemi
  I. Genel Olarak
  II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Kapsamı
  A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Düzenlenen Hususlar
  B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Eki Olan Protokollerde Düzenlenen Hususlar
  1. Bir Nolu Ek Protokol
  2. İki Nolu Ek Protokol
  3. Üç Nolu Ek Protokol
  4. Dört Nolu Ek Protokol
  5. Beş Nolu Ek Protokol
  6. Altı Nolu Ek Protokol
  7. Yedi Nolu Ek Protokol
  8. Sekiz Nolu Ek Protokol
  9. Dokuz Nolu Ek Protokol
  10. On Nolu Ek Protokol
  11. Onbir Nolu Ek Protokol
  12. Oniki Nolu Ek Protokol
  13. Onüç Nolu Ek Protokol
  14. Ondört Nolu Ek Protokol
  III. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri
  IV. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Özellikleri
  A. Sözleşmenin Hukuki Niteliği
  B. Sözleşmenin Özellikleri
  1. Bireyi Uluslararası Hukukta Hak Sahibi Yapması
  2. Bir Denetim Sistemi Kabul Etmiş Olması
  V. Sözleşmenin Yorumlanması
  A. Genel Prensipler
  B. Otonom (Özerk) Kavramlar Doktrini
  C. Ulusal Takdir Marjı
  VI. Sözleşmenin Uygulanmasında İspat Yükümü
  VII. Sözleşmenin Denetim Organı Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  A. Mahkemenin Yapısı
  B. Mahkemenin Yargılama Yetkisi
  1. Yer Bakımından Yargılama Yetkisi
  2. Kişi Bakımından Yargılama Yetkisi
  3. Konu Bakımından Yargılama Yetkisi
  4. Zaman Bakımından Yargılama Yetkisi
  C. Mahkemeye Başvuru Usulü
  D. Başvurunun Kabul Edilebilirlik Koşulları
  1. İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması
  2. Başvurunun Altı Aylık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Yapılmış Olması
  3. Hak İhlali Nedeniyle Önemli Bir Mağduriyetin Ortaya Çıkmış Olması
  E. Başvurunun Sonuçlandırılması
  F. Mahkeme Kararlarının Hukuki Niteliği ve Sonuçları
  VIII. Konuya İlişkin Diğer Uluslararası Belgeler
  A. Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi
  B. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
  C. Birleşmiş Milletler Otopsi Protokolü / Minnesota Protokolü
  D. Birleşmiş Milletler İşkence Protokolü / İstanbul Protokolü
  İkinci Bölüm: Etkin Soruşturma Yükümlülüğü: Kavram ve Unsurlar
  I. Genel Olarak
  II. Etkin Soruşturma Yükümlülüğünün Maddi ve Hukuki Dayanakları
  A. Genel Olarak
  B. Pozitif Yükümlülükler Teorisi
  1. Pozitif Yükümlülükler Teorisinin Hukuki Kaynakları
  2. Pozitif Yükümlülüklerin Türleri
  a. Usule İlişkin Pozitif Yükümlülükler
  b. Esasa İlişkin Pozitif Yükümlülükler
  III. Yaşama Hakkı ve Etkin Soruşturma Yükümlülüğü
  A. Genel Olarak
  B. Yaşama Hakkının Sözleşmede Düzenlenişi
  C. Hakkın Uygulama Alanı ve Kapsamı
  1. Herkesin Yaşama Hakkının Koruma Altına Alınmış Olması
  2. Hakkın Kanunla Korunması
  3. Hakkın Dokunulmaz ve Geri Alınamaz Niteliği
  D. Göz Altındaki Kayıplar ve Yaşama Hakkı
  E. Devletlerin Maddeden Kaynaklanan Yükümlülükleri
  1. Negatif Yükümlülükleri
  2. Pozitif Yükümlülükleri
  a. Usule İlişkin Pozitif Yükümlülükleri
  b. Esasa İlişkin Pozitif Yükümlülükleri
  IV. İşkence Yasağı ve Etkin Soruşturma Yükümlülüğü
  A. Genel Olarak
  B. İşkence Yasağının Sözleşmede Düzenlenişi
  C. Yasağın Uygulama Alanı ve Kapsamı
  1. Asgari Eşik Kriteri
  2. Maddede Düzenlenen İhlal Kategorileri
  a. İşkence Kavramı
  b. İnsanlık Dışı Muamele veya Ceza
  c. Onur Kırıcı Muamele veya Ceza
  D. Devletlerin Maddeden Kaynaklanan Yükümlülükleri
  1. Maddeden Kaynaklanan Negatif Yükümlülükleri
  2. Maddeden Kaynaklanan Pozitif Yükümlülükleri
  a. Usule İlişkin Pozitif Yükümlülükleri
  b. Esasa İlişkin Pozitif Yükümlülükleri
  V. Etkin Soruşturma İlkesi ve Etkili Başvuru Hakkı
  A. Maddede Düzenlenen Hakkın Niteliği
  B. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Benimsenen İlkeler
  C. Hakkın Kapsamı
  D. Hakkın Etkin Soruşturma Yükümlülüğü İle İlişkisi
  1. Hakkın Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağı Olması
  2. Devletlerin Yükümlülüğe Yönelik Olarak Maddeden Kaynaklanan Yükümlülükleri
  VI. Soruşturmanın Etkin Sayılması İçin Varlığı Aranan Hususlar
  A. Soruşturmaya İpso Facto / Kendiliğinden Başlanılmış Olması
  B. Soruşturmaya İvedilikle Başlanması
  C. Soruşturmanın Bağımsız Organlarca Yürütülmesi
  D. Soruşturmanın Kamunun Denetimine Açık Olarak Yürütülmesi
  E. Soruşturmanın Makul Bir Özen ve Hızla Yürütülmesi
  1. Soruşturma İşlemlerinin Makul Bir Özenle Yürütülmesi
  2. Soruşturma İşlemlerinin Makul Süre İçerisinde Yapılması
  F. Araçsal Bir Yükümlülük Olması
  Üçüncü Bölüm: Etkin Soruşturma Yükümlülüğünün İhlali Sayılan Haller
  I. Genel Olarak
  II. Soruşturma Makamlarına İlişkin İhlal Sebepleri
  A. Türk Hukukunda Soruşturma Makamları
  B. Soruşturmayı Yürüten Makamların Bağımsız Olmaması
  C. Soruşturmayı Yürüten Makamların Taraflı ve Önyargılı Davranmaları
  D. Soruşturmanın Kamunun Denetimine Açık Olarak Yürütülmemesi
  E. Soruşturmanın Makul Sürede Bitirilmemesi
  III. Delillere Yönelik İhlal Sebepleri
  A. Genel Olarak
  B. Delillerin Toplanmasına İlişkin İhlal Sebepleri
  1. Genel Olarak
  2. Beyan Delillerine İlişkin İhlal Sebepleri
  3. Belirti Delillerine İlişkin İhlal Sebepleri
  a. Olay Yeri İncelemesi ve Keşfe İlişkin İhlal Sebepleri
  aa. Genel Olarak
  bb. Mahkemenin Konuya İlişkin Kararları
  b. Balistik Delillere İlişkin İhlal Sebepleri
  c. Tıbbi Delillere İlişkin İhlal Sebepleri
  aa. Sağlık Raporları
  (1) Genel Olarak
  (2) Mahkemenin Konuya İlişkin Kararları
  bb. Ölü Muayenesi ve Otopsi
  (1) Genel Olarak
  (2) Mahkemenin Konuya İlişkin Kararları
  IV. Konuya İlişkin Olarak Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Düzenlemenin Değerlendirilmesi
  Ek 1: Tezde Kullanılan AİHM Kararlarının Listesi
  Ek 2: AİHM Karar İstatistikleri

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141031
Yayın Tarihi 2013 Kasım
Barkod 9786051520704
ISBN 9786051520704
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cem Şenol