Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Avrupa Birliğinde Hukuk Devleti ve Hukuki Güvenlik Algısı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
160
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055633561

Stok Durumu: Stokta var

25,00 TL

Detayları


"İnsan haklarına gerçek anlamda -etkili- koruma sağlanabilmesinin ön koşulu, devletlerin tüm organ, kurum ve kuruluşlarıyla hukuka bağlı olmaları ya da hukukun üstünlüğünü esas kabul etmeleridir. Bununla birlikte, devletlerin hukuka bağlı olduklarını açıklamaları veya hukukun üstünlüğünü temel metinlerinde kabul etmeleri, bu açıdan, yeterli değildir; ayrıca, bunu hayata geçirecek kurumlara etkin bir biçimde işlerlik kazandırılması da şarttır. Bunun böyle olduğunu, tüm totaliter devletlerin anayasalarında insan haklarına saygılı olduklarının yazılı olmasına karşın, insan hakkı ihlallerine, en çok, bu devletlerde rastlanıyor olması, açık bir biçimde göstermektedir. Salt anayasalarda bu yolda ibarelere yer verilmesi, insan haklarına etkin koruma sağlamada yetersiz kalmaktadır. İki yüzyıldan beri, hukuka bağlı ya da hukuku her şeyin üstünde kabul eden devlet tipine, -Hukuk Devleti- -Etat de droit- denilmektedir. Bu devlet tipinin olmazsa olmaz koşulları vardır. Bir devletin, hukuk devleti sayılabilmesi için ilk koşul, o devletin anayasasında, kuvvetler ayrılığı ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır. İkincisi; Yasama ve Yürütme Organlarının, hukukun üstünlüğünü ön kabulü ile faaliyette bulunmaları gereklidir. Üçüncüsü; Yasama ve Yürütme Organlarının tasarruflarının anayasaya ve hukuka uygunluğu, tam anlamıyla bağımsız Yargı Organınca denetimine açık bulunmalıdır.
Kuşkusuz, Yasama ve Yürütme Organlarına karşı her bakımdan bağımsız yargı organlarının denetimi, hukuk devleti uygulamasının yerleşmesinde en önemli unsurdur. Ancak, bu denetimin, a postoriori işlemesi ve zaman alıcılığı nedeniyle, insan haklarının etkili korunmasında, bekleneni zamanında verememesi olasıdır. Öncelikle; devletin organ, kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde hukuk sınırları içerisinde kalmaları, bu koruma için zorunludur. Bu bakımdan olması gereken de, Yasama ve Yürütme Organlarının ve, özellikle de, yürütme organına bağlı idarenin ajanlarının, hukukun üstünlüğünü içselleştirmeleridir. Bununla birlikte; Hukuk Tarihi, bize, çok değişik nedenlerle -ki bunların içinde politik olanları öncelikle zikredebiliriz- bunun her zaman mümkün olmadığını ve olamayacağını göstermiştir. Başka anlatımla; kamu ajanlarının bireysel olarak kendilerini hukuka bağlı hissetmeleri ve hukuku her şeyden üstün görmeleri, tek başına, devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yapmakla görevli idarenin hukuk içerisinde kalmasını sağlama konusunda yeterli olamamaktadır. Yapılması gereken, karar alma, idari işlem tesis etme ve eylemde bulunma sürecinde, idarenin ajanlarının hukuk ve hizmet dışı etkilerden uzak tutulmalarını sağlayacak veya bu etkileri asgari düzeye indirecek kuralların uygulamaya konulmasıdır. İdare edilenlere, yargı organlarında uygulanan usul kurallarının sağladıklarına benzer güvenceler öngören bu kurallara, idari usul kuralları denilmektedir. Batı da, 1990 lı yılların başında, Fransız Hukukunun hukuka bağlı idare anlayışına koşut olarak, Anglo-Sakson Hukuk terminolojisinde kullanılmaya başlanılan, iyi yönetişim -good governance- ilkeleri gereği, idari usul kuralları, kamu hizmetinin işleyişinde güvenirlik ve öngörülebilirliği, açıklık ve şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcı yönetimi, kamu hizmetinin etkin ve etkenliğini, kamu hizmetinden yararlanmada ve kanun önünde eşitliği sağlayabilmelidir. Bu gereklilik, Avrupa Birliği organlarınca da, üye ve aday ülkelerde, Avrupa Birliği müktesebatının etkin biçimde uygulanabilmesi için aranmaktadır. Ülkemizde, kamu idaresinin tüm faaliyet alanlarında geçerli usul kurallarını içeren genel bir idari usul kanunu mevcut değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkan kanun taslağı ise, henüz kanunlaşamamıştır. Aralık 1999 da yapılan Helsinki Zirvesi nde aday üyeliği kabul edilen Ülkemizin, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde, bir an önce, iyi yönetişim ilkelerini hayata geçiren, tüm idari faaliyet alanlarını kapsayıcı, genel bir idari usul yasasını yürürlüğe koymasında zorunluluk vardır." Önsözden.

İçindekiler

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HUKUK DEVLETİ
 • 1. -HUKUK DEVLETİ KAVRAMI-5
 • 2. -HUKUK DEVLETİNİN GELİŞİMİ-12
 • 3. -HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİ-20
 • 3. 1. -İdarenin Yargısal Denetimi -22
 • 3. 1. 1. -Adli İdare - İdari Rejim-24
 • 3. 1. 2. -İdarenin Yasallığı-26
 • 3. 1. 3. -İdarenin Yargısal Denetimin Sınırları-28
 • 3. 1. 3. 1. -Hukuka Uygunluk - Yerindelik Denetimi-28
 • 3. 1. 3. 2. -Takdir Yetkisi-30
 • 3. 1. 3. 2. 1. -Takdir Yetkisinin Sınırı-33
 • 3. 1. 3. 2. 2. -Takdir Yetkisinin Denetimi-35
 • 3. 1. 4. -İdarenin Yargısal Denetiminin Kapsamı-40
 • 3. 1. 4. 1. -Yasama Kısıntısı-41
 • 3. 1. 4. 2. -Yargı Kısıntısı -43
 • 3. 2. -Yasamanın Yargısal Denetimi-45
 • 3. 3. -Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı-50
 • 3. 3. 1. -Hakimlerin Bağımsızlığı -52
 • 3. 3. 2. -Hakimlik Teminatı-55
 • 3. 3. 3. -Hakimlerin Atama ve Özlük İşleri ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-57
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İDARENİN İŞLEMLERİ KARŞISINDABİREYİN KORUNMASI
 • 1. -İDARİ USUL KAVRAMI-59
 • 1. 1. -Demokrasi ve İdari Usul-62
 • 1. 2. -Hukuk Devleti ve İdari Usul-66
 • 2. -İDARİ USULÜN AMAÇLARI-69
 • 3. -İDARİ USULÜN İLKELERİ -71
 • 3. 1. -Hukuki Yardım ve Temsil İlkesi-72
 • 3. 2. -Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesi-74
 • 3. 2. 1. -Dinlenilme İlkesi ve Hak Arama Özgürlüğü-76
 • 3. 2. 2. -Dinlenilme İlkesi ve Katılım-78
 • 3. 3. -Gerekçe İlkesi-80
 • 3. 3. 1. -Gerekçe İlkesi ve İdari İşlemin Sebep Unsuru-81
 • 3. 3. 2. -Gerekçe İlkesinin İşlevi-82
 • 3. 3. 2. 1. -İşlemden Etkilenen Kişiler Yönünden-83
 • 3. 3. 2. 2. -İşlemi Yapan İdare Yönünden-83
 • 3. 3. 2. 3. -İşlemi Denetleyen Yargısal Makam Yönünden-84
 • 3. 3. 3. -Gerekçe İlkesi ve Takdir Yetkisi-86
 • 3. 4. -Bilgi Edinme Hakkı İlkesi-87
 • 3. 4. 1. -Bilgi Edinme Hakkı ve Açık Yönetim-89
 • 3. 4. 2. -Bilgi Edinme Hakkı, Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık-90
 • 3. 4. 3. -Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı-92
 • 3. 5. -İşleme Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi-97
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • AVRUPA YÖNETSEL ALANI VETÜRKİYE NİN UYUMU
 • 1. -AB DE YÖNETSEL DEĞERLER-101
 • 2. -SIGMA PROGRAMI-109
 • 3. -TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ-113
 • 3. 1. -Müzakerelerin Çerçevesi-122
 • 3. 2. -İlerleme Raporlarına Göre Türkiye de Yönetsel Alanda Üyelik Yükümlülüklerinin Üstlenilebilme Kapasitesi-128
 • 3. 2. 1. -2005 İlerleme Raporu -129
 • 3. 2. 2. -2006 İlerleme Raporu -131
 • 3. 2. 3. -2007 İlerleme Raporu -133
 • 3. 2. 4. -2008 İlerleme Raporu -136
 • SONUÇ-139
 • KAYNAKÇA-145
 • EKLER-159
 • EK-1: 1982 Anayasası nda Yapılan Değişiklikler-159
 • EK 2: AB Üyesi Devletlerin Kamu Yönetimi Sistemlerinin Ortak Özellikleri -160

Ek Bilgi

Ürün Kodu 135799
Yayın Tarihi 2010 Ocak
Barkod 9786055633561
ISBN 9786055633561
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Osman Avşar