Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Arabuluculuk ve Deniz Hukuku'na İlişkin İhtilaflarda Uygulanması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
306
Boyut :
16,0 x 23,0 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051461502

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

"Arabuluculuk müessesesi günümüzde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede ihtilafların çözümünde alternatif bir yol olarak sıkça kullanılmaktadır.
1999 tarihinde Society of Maritime Arbitrators tarafından hazırlanan Arabuluculuk Kuralları yürürlüğe girmiştir. SMA’yı donatanların haklarını korumak bakımından aktif bir rol üstlenen ve yüz yirmi iki ülkeden yaklaşık üç bin üyeli dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinin oluşturduğu özel bir birlik olan BIMCO izleyerek 2001 yılında kendi Arabuluculuk Kurallarını uygulamaya koymuştur. Sırasıyla merkezi Taipei şehrinde bulunan Chinese Arbitration Association 2008; L. M. A. A. /Baltic Exchange 2009; Chambre Arbitrale Maritime de Paris ise 2012 yılında kendi arabuluculuk kurallarını düzenlemişlerdir.
Ülkemizde, 07. 06. 2012 tarihinde kabul edilen 6325 tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22. 06. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş;ancak gerek barolardan gerekse akademik camiadan oldukça eleştiri almıştır.
Arabuluculuk müessesesinin işlerlik kazanmasının gerekliliğini düşündüğümden deniz hukuku alanındaki uygulamalara yer vermeden önce yurtdışında birçok alandaki örnekleri ve arabuluculuk görüşmeleri sırasında uygulamada doğabilecek sorunlar ile çözüm yollarını da ele alarak bu müesseseyi detaylı bir şekilde inceledim.
Ayrıca kanun tasarı aşamasında iken, gerek üniversitelerin gerekse Yüksek Mahkemelerin, baroların, birliklerin ve derneklerin TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na sunmuş oldukları raporları ve eleştirileri inceleyerek iş bu kitabı arabuluculuk, prosedür ve deniz hukuku alanındaki uygulaması olarak üç ana başlık altında düzenledim.
Temennim, bu kitabın arabuluculuk müessesesi ile ilgilenen başta hukukçular olmak üzere herkese faydalı olmasıdır."
(Önsöz'den)

  BİRİNCİ BÖLÜM: ARABULUCULUK
  1. ARABULUCULUK KAVRAMININ TANITILMASI
  I--Genel Olarak
  II--Amacı
  III--Olumlu Yönleri
  1--Süratlilik
  2--Gizlilik
  a--Korunan Kişiler
  aa--Taraflar ve Vekilleri
  bb--Arabulucu
  cc--Arabuluculuk Süreci
  dd--Üçüncü Şahıslar
  b--Korunan Bilgi
  c--Kapsamı
  aa--Hariç Tutulan Deliller
  bb--Tanıklık İmtiyazları
  cc--Tespiti Mümkün Olan Delillerin Etkisi
  dd--İmtiyazlı İlişkilerin Mevcudiyeti
  d--İfşa Halleri
  aa--Üçüncü Şahıslara İfşa
  bb--Kamu Kurumlarına Bildirme
  cc--Tanıklık
  dd--Kamuya Duyurulması
  ee--Uyarma İhtiyacı veya Görevi
  ff--Araştırma ve Eğitim Amaçlı İfşa
  e--Gizliliği Sağlama Yolları
  aa--Kanun Hükmü
  bb--Sözleşme
  aaa--Taraflar Arasındaki Sözleşme
  aaaa--İhtilaf Öncesi Sözleşme
  bbbb--İhtilaf Sonrası, Arabuluculuk Öncesi Sözleşme
  cccc--Arabuluculuk Süreci Sonunda Nihai Sözleşme
  bbb--Arabulucu ile Yapılan Sözleşme
  cc--Mahkeme Kararı
  3--Düşük Maliyet
  4--Hakkaniyet
  5--Esneklik
  6--Duyguların Dışavurumu ve Başarı
  7--Daha Az Stres
  8--Mevcut İlişkilerin Korunması
  IV--Olumsuz Yönleri
  1--Zorlayıcı Olmaması
  2--Taraflar Arası Güç Dengesizliği Olma İhtimali
  3--Kaygan Zemin
  4--Tüm Kozların Açığa Vurulması
  2. ARABULUCULUK TÜRLERİ
  I--Niteliği İtibariyle Arabuluculuk
  1--Yönlendirici Arabuluculuk
  2--Değerlendirici Arabuluculuk
  3--Transformatif Arabuluculuk
  II--Çok Taraflı Arabuluculuk
  III--Vakıaya Dayalı Arabuluculuk
  IV--Mahkeme Tavsiyesi ile Arabuluculuk
  V--Birden Fazla Arabulucunun Yer Aldığı Arabuluculuk
  VI--Servis Arabuluculuğu
  VII--Feinberg Modeli Arabuluculuk
  3. ARABULUCUNUN NİTELİKLERİ
  I--Rolü
  II--Nitelikleri
  1--Tarafsızlık
  2--Güvenilirlik
  3--Karşı Tarafı Dinleme Kabiliyeti
  4--Espri Yeteneği
  5--İyi İnsan İlişkileri
  6--Arabuluculuk Tecrübesi
  7--Güçlü Müzakere Yeteneği
  8--Sorunları Çözüm Yeteneği
  9--Esneklik
  10--Sabırlılık
  11--Liderlik
  İKİNCİ BÖLÜM: ARABULUCULUK PROSEDÜRÜNÜN İŞLEYİŞİ VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
  4. ARABULUCUNUN TAYİNİ
  5. ARABULUCULUK PROSEDÜRÜ
  1--Doğrudan Taraflarca Başlatılması
  2--Doğrudan Üçüncü Şahıslar Tarafından Başlatılması
  3--Doğrudan Arabulucu Tarafından Başlatılması
  4--Yetkili Merciler Tarafından Başlatılması
  II--Taraflar ve Vekilleri ile Arabuluculuk Öncesi Görüşmeler
  III--Arabuluculuk Hususunda Anlaşma Metni Hazırlanması
  IV--Arabulucunun Açılış Konuşması
  V--Tarafların Açılış Konuşması
  VI--Arabulucunun Taraflarla Müzakeresi
  1--Prosedür
  2--Sunulacak Delil Türleri
  VII--Özel Görüşme
  1--Özel Görüşme Zamanı
  2--Özel Görüşme Şekli
  3--Gündem Belirleme
  a--Gerçeklik Testi Kuramı Uygulaması
  b--İhtilafın Ortaklaşa Çözümü
  c--Ortak Menfaatlerin Bulunması
  VIII--Uzlaşma
  6. UZLAŞMA METNİ
  I--Hukuki Mahiyeti
  II--Uzlaşma Metninin Kaleme Alınması
  7. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA DOĞABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI
  I--Yalan Beyan ya da Yanlış Bilgi Verme
  II--Yetki Eksikliği
  III--Son Dakika Talepleri
  IV--Taraflardan Birinin Anlaşmaya Yanaşmaması
  V--Kötü Anlaşma
  VI--Vekil-Müvekkil Arasındaki İhtilaflar
  VII--Güç Oyunları
  1--Tarafların Gücü
  2--Arabulucunun Gücü
  VIII--Arabuluculuk Sürecini Terk
  8. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ARABULUCULUĞUN DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN İHTİLAFLARDA UYGULANMASI
  9. DENİZ HUKUKU BAKIMINDAN ARABULUCULUK MÜESSESESİNİN GELİŞİMİ
  10. BIMCO ARABULUCULUK KLOZU
  I--Uygulama Alanı
  II--Arabulucunun Tayini
  III--Arabuluculuk Süreci
  IV--Masraflar
  11. SMA ARABULUCULUK KURALLARI
  I--Uygulama Alanı
  II--Arabulucunun Tayini ve Rolü
  III--Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı
  IV--Arabuluculuk Oturumları
  V--Masraflar
  VI--Arabuluculuğun Sona Ermesi
  12. LMAA/BALTIC EXCHANGE ARABULUCULUK KURALLARI
  I--Uygulama Alanı
  II--Arabulucunun Tayini ve Rolü
  III--Arabuluculuk Prosedürü
  IV--Masraflar
  1--Arabulucu’nun Yaptığı Masraflar
  2--Tarafların Yaptıkları Masraflar
  V--Arabuluculuğun Sona Ermesi
  13. CAMP UZLAŞMA ve ARABULUCULUK KURALLARI
  I--Uygulama Alanı
  II--Arabulucunun Tayini
  III--Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı
  IV--Arabuluculuk Oturumları
  V--Masraflar
  VI--Arabuluculuğun Sona Ermesi
  14. CAA MEDIATION RULES
  I--Uygulama Alanı
  II--Arabulucunun Tayini
  III--Arabuluculuk Prosedürünün Başlangıcı
  IV--Arabuluculuk Oturumları
  V--Masraflar
  VI--Arabuluculuğun Sona Ermesi
  15. ARABULUCULUĞUN DENİZ HUKUKU ALANI’NDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR
  SONUÇ
  EKLER:
  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ
  AGREEMENT TO MEDIATE
  BIMCO MEDIATION CLAUSE
  SMA RULES FOR MEDIATION 1999
  COMMENTARY ON THE LMAA/BALTIC EXCHANGE MEDIATION TERMS (2009)
  C. A. M. P. CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS
  THE MEDIATION CENTER OF THE CHINESE ARBITRATION ASSOCIATION, TAIPEI MEDIATION RULES
  THE RULES ON ARBITRATION INSTITUTIONS, MEDIATION PROCEDURES AND FEES
  THE MEDIATION CENTER OF THE CHINESE ARBITRATION ASSOCIATION, TAIPEI CODE OF ETHICS FOR MEDIATORS EFFECTIVE AS OF MARCH 26, 2009
  KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 140500
Yayın Tarihi 2013 Haziran
Barkod 9786051461502
ISBN 9786051461502
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Pınar Akan