Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Anonim Şirketlerin Temsili None Anonim Şirketlerin Temsili

Anonim Şirketlerin Temsili

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
174
Boyut :
16,0 x 23,5 cm.
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786257293334
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

30,00 TL

Detayları

Anonim şirketlerin temsili, anonim şirketler hukukunun önemli ve sorunlu alanlarından biridir. Ticaret sicil müdürlükleri ve şirketler tarafından geliştirilmiş olan uygulamalar ve bu uygulamalar kapsamında yapılmış bir kısım yasal değişiklikler bu hususu iyice karmaşık hale getirmiştir. Elinizdeki kitap, genel esaslarıyla anonim şirketlerin temsiline ilişkin bütün hususları kapsamaktadır. Yönetim kurulunun teşkili ve sahip olduğu temsil yetkisi, temsil yetkisinin devri, temsil yetkisinin kötüye kullanılması, sınırlı yetkili temsilci tayini, temsilden doğan sorumluluk kitapta yargı kararları da dikkate alınarak detaylarıyla incelenmiştir. Kitap iç yönerge, imza sirküleri gibi kavramları da örnekleriyle inceleyerek uygulamaya faydalı olma amacı taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMSİL KAVRAMI VE TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ
1.1. Türk Hukukunda Temsil Kavramı
1.1.1. Temsil Kavramı
1.1.2. Temsile İlişkin Düzenlemeler
1.1.3. Temsil ve Yönetim Arasındaki Farklar
1.2. Temsil Çeşitleri
1.2.1. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil Ayrımı
1.2.2. Aktif Temsil-Pasif Temsil Ayrımı
1.2.3. Kanuni Temsil-Sözleşmesel (İradi) Temsil
1.3. Temsilin Diğer Kurumlardan Farkları
1.3.1. Temsil ile Vekalet Arasındaki Farklar
1.3.2. Temsil ile Talimat Arasındaki Farklar
1.4. Tüzel Kişilerin Temsili
1.4.1. Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Temsili
1.4.2. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerinin Temsili
1.4.3. Ticaret Hukuku Tüzel Kişilerinin Temsili

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TEMSİLİ
2.1. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
2.1.1. Yönetim Kurulu ile Anonim Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
2.1.2. Yönetim Kurulu ile Genel Kurul Arasındaki İlişki
2.1.3. Yönetim Kurulunun Kompozisyonu
2.1.4. Yönetim Kurulunun Organizasyonu
2.1.5. Yönetim Kurulunun İşleyişi
2.2. Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi
2.2.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kanuni Temsil Yetkisi
2.2.2. Anonim Şirket Temsilcilerin Temsil Yetkisini Kullanım Şekli
2.2.3. Temsil Yetkisinin Tescil ve İlanı
2.2.4. Temsil Yetkisinin Kapsamı
2.2.5. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
2.2.6. Temsile Yetkili Kişinin Yaptığı İşlemlerin Esas Sözleşmeye ve Genel Kurul Kararlarına Aykırı Olması
2.2.7. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
2.3. Tek Pay Sahipli Anonim Şirketler Bakımından Temsil Düzeni
2.4. Yönetim Kurulu Dışında Temsile Yetkili Olan Organlar ve Kişiler
2.4.1. Kayyımın Temsile Yetkili Olması
2.4.2. Tasfiye Memurunun Temsile Yetkili Olması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ
3.1. Yönetim Kurulunun Devredilemeyecek Görev ve Yetkileri
3.2. Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin Esaslar
3.2.1. Temsil Yetkisinin Esas Sözleşmeye Konulacak Hükümle Devredilmesi
3.2.2. Temsil Yetkisinin Genel Kurul Kararıyla Devredilmesi
3.2.3. Temsil Yetkisi Tevdi Edilmiş Kişilerin Temsil Yetkisini Devretmesi
3.2.4. Temsil Yetkisinin Devrine İzin Veren Esas Sözleşme Hükmüne İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu
3.3. Temsil Yetkisinin Devri
3.3.1. Temsil Yetkisinin Murahhas Üye ve Murahhas Müdürlere Devri
3.3.2. Temsil Yetkisinin Ticari Temsilci ve Ticari Vekillere Devri
3.4. TBKnın 40. Maddesi Çerçevesinde Temsilci Atanması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ TAYİNİ
4.1. Düzenlemenin Amacı
4.2. Yönetim Yetkisinin Devri Temsil Yetkisinin Devrini İçerir mi?
4.3. TTK m. 371/7 Kapsamında Sınırlı Yetkili Temsilci Olarak Atanabilecek Kişiler
4.3.1. Temsile Yetkili Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri
4.3.2. Şirkete Hizmet Akdi ile Bağlı Olanlar
4.4. Sınırlı Yetkiye Sahip Temsil Yetkilisinin Özellikleri
4.4.1. Ticari Vekil
4.4.2. Diğer Tacir Yardımcıları
4.5. Sınırlı Yetkili Temsilcinin Atanması
4.5.1. İç Yönerge Hazırlanması

BEŞİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERİN TEMSİLİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
5.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Rejimi
5.1.1. Kusur Sorumluluğu İlkesi
5.1.2. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi
5.1.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğuna İlişkin Koşular
5.1.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davasında Usule İlişkin Sorunlar
5.2. Temsil Yetkisinin Devrinin Sorumluluğa Etkisi
5.2.1. Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devrinden Doğan Sorumluluğu
5.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sınırlı Yetkili Temsilci Tayininden Doğan Sorumluluğu
5.2.3. Temsile Yetkili Olanların Görevlerini Yaptıkları Esnada İşledikleri Haksız Fiiller Dolayısıyla Sorumluluğu

ALTINCI BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANONİM ŞİRKETLERİN TEMSİLİ
6.1. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Anonim Şirketlerin Temsili
6.2. Avrupa Birliği Hukukunda Anonim Şirketlerin Temsili
6.3. Alman Hukukunda Anonim Şirketlerin Temsili
SONUÇ

KAYNAKLAR

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155213
Yayın Tarihi 2020 Aralık
Barkod 9786257293334
ISBN 9786257293334
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yavuz Selim Günay