Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler None Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler

Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
313
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257334143
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

80,00 TL

Detayları

Önemli miktarda malvarlığı üzerinde işlemler, en genel ifadeyle şirket için nitel veya nicel önem taşıyan malvarlığının devredilmesi, üzerinde sınırlı ayni hak tesisi veya benzer sonuçlar doğuran işlemlere konu olmasıdır. Söz konusu işlemler sonucunda hukuki ve ekonomik açıdan anonim şirketlerin yapısı ve faaliyetlerinde ciddi değişiklikler meydana gelmekte; pay sahiplerinin yatırım kararları ile çıkarları esaslı şekilde etkilenmektedir. Etki ve sonuçları dolayısıyla uzun yıllardır tasfiye aşamasındaki şirketler için hükme bağlanmış önemli miktarda malvarlığı üzerindeki işlemler, faaliyet aşamasındaki şirketler bakımından da birçok Yargıtay kararına konu olmuştur. Bu doğrultuda söz konusu işlemler Yargıtay'ın yerleşik içtihatlara uygun şekilde faaliyet aşamasındaki anonim şirketler bakımından Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile açıkça genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında hükme bağlanmakta; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat kapsamında ise önemli nitelikteki işlemler arasında düzenlenmektedir (TTK md. 408/2-f; SPK md. 23/1 ve II-23.3. sayılı Tebliğ md. 4/1-c). Bu çalışmada önemli miktarda malvarlığı üzerindeki işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin bütüncül bir hukuki çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır. Bunun için karşılaştırmalı hukuktaki durum ve konunun Türk hukukundaki düzenleniş amacı bağlamında faaliyet aşamasındaki anonim şirketin önemli miktarda malvarlığı üzerindeki işlemlerinin kapsamının belirlenmesinin ardından bu işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceği ve ne gibi hüküm ve sonuçlar doğurabileceği incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN SUNULMASI VE AMACI
II. KONUNUN ELE ALINIŞ YÖNTEMİ ve İNCELEME PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERİN DÜZENLENİŞİNE GENEL BAKIŞ
I. ÖZEL DÜZENLEME YAPILMASININ AMACI
A. Anonim Şirket Açısından
B. Pay Sahiplerinin Korunması Açısından
C. Getirilen Önlemler
II. DÜZENLEME BİÇİMİ
A. Karşılaştırmalı Hukukta
B. Türk Hukukunda

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞI ÜZERİNDE İŞLEMLERİN BELİRLENMESİ
I. MALVARLIĞI, VARLIK ve AKTİF KAVRAMLARI
II. MALVARLIĞININ ÖNEMLİ MİKTARI
A. Genel Olarak
B. "Önemli" Kavramı
C. Önemlilik Ölçütleri
D. Esas Sözleşmeyle Önemliliğin Belirlenmesi
III. İŞLEM TÜRLERİ
A. Genel Olarak
B. Toptan Satış
C. Devir ve Devir Sonucu Doğuracak Diğer Bazı İşlemler
D. Özel Bazı Durumlar: Ayni Hak Tesis Etme ve Kiralama
IV. ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERİN MALVARLIĞI ÜZERİNDE BENZER ETKİ YARATAN İŞLEMLERDEN AYIRT EDİLMESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞI ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK
II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
A. Hazırlık İşlemleri
B. Şirketin Temsili ve Sözleşmenin İmzalanması
III. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI
A. Genel Olarak Kamuyu Aydınlatma İlkesi
B. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
C. Şirket İlgililerinin Bilgilendirilmesi
IV. SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICI HALE GELMESİ
A. Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
B. Genel Kurul Toplantısı
C. Genel Kurul Kararı
V. GEÇERLİ BİR GENEL KURUL KARARININ BULUNMAMASI
A. Genel Kurul Kararının Eksikliği
B. Eksikliğin Sonuçları
VI. ÖZEL BAZI DURUMLAR
A. Kanuna Karşı Hile
B. Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki Özel Düzenleme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA MALVARLIĞI ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. FAALİYETLERİN AYNEN DEVAMI VEYA İŞLETME KONUSUNUN DEĞİŞMESİ
III. ŞİRKETİN SONA ERMESİ
IV. PAY SAHİPLERİNİN AYRILMA ve ÇIKMA HAKLARINI KULLANMASI
A. Genel Olarak
B. Sermaye Piyasası Mevzuatında Ayrılma Hakkı
C. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ayrılma ve Çıkma Hakkının Kullanılabileceği Haller
SONUÇ

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155599
Yayın Tarihi 2021 Ocak
Barkod 9786257334143
ISBN 9786257334143
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Damla Songur