Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Anonim Şirketler Hukukunda İbra None Anonim Şirketler Hukukunda İbra

Anonim Şirketler Hukukunda İbra

Hızlı Gözat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi No: 41
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
403
Boyut :
16,5 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786254324963
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

365,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 292,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Anonim şirketlerde ibra kararı ile ibra edilenler hakkında, şirketin sorumluluk davası açma hakkı ortadan kalkar (TTK m. 558/2). Türk Ticaret Kanunu'nda ibrayla ilişkili birçok hüküm bulunmasına rağmen, ilgili hükümler Kanun'un farklı yerlerine dağılmış durumdadır. İbra kararının hukuki niteliğinin tespiti, bilhassa ibranın hukuki sonuçları açısından önem arz etmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin, denetçilerin, kurucuların ve tasfiye memurlarının yanında, kayyımın da ibrası hakkında karar verilebileceği görülmektedir. Açık ibra, örtülü ibra, kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin ibrası yanında, özellik arz eden konularda genel kurulun izninin ibra anlamına gelip gelmeyeceği de ayrıca değerlendirilmelidir. İbra kararında oydan yoksunluk, ibra davası ve ibranın iptali konuları hakkında da gerek öğretide gerekse de yargı kararlarında farklı görüşler ortaya çıktığından, ilgili konuların da ayrıca ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda ilgili hususlar Mehaz ve Türk hukukunda öğretideki tartışmalar ile içtihatlar dikkate alınarak incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
İbra Kavramı ve Hukuki Niteliği
I. Özel Hukukta İbra Kavramı
A. İbra Sözleşmesi
B. Kişi Birliklerinde İbra Kararı
II. Anonim Şirketlerde İbra Kararı
A. İbra Kararının Hukuki İşlem Türleri İçindeki Yeri
B. İbra Kararının Hüküm İfade Etme Anı
C. İbra Kararının Hukuki Niteliğinin Tespiti
D. İbra Çeşitleri
E. Hakkında İbra Kararı Verilebilecek Kişiler

İkinci Bölüm
İbra Kararının Alınması
I. Yetkili Organ/Makam: Genel Kurul ve Mahkeme
II. İbraya Dayanak Teşkil Eden Bilgi ve Belgeler
A. Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurula Ulaştırılan Bilgiler ve Hazırlanan Finansal Tablolar
B. Denetçiler Tarafından Genel Kurula Sunulan Bilgi ve Belgeler
C. Özel Denetim Raporu
III. İbra Kararının Alınmasının Şartları
A. Finansal Tabloların Eksiksiz ve Doğru Bir Biçimde Düzenlenmiş Olması
B. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
IV. Genel Kurul Tarafından Alınan İbra Kararlarının Şartları
A. Açık İbra Kararının Şartları
B. Örtülü İbra Kararının Şartları
C. Kuruluş ve Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin İbra Kararının Şartları
D. Oy Hakkına İlişkin Özel Düzenlemeler
E. Tüm Pay Sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi Olduğu Anonim Şirketlerde İbra Kararı
F. İbra Kararının Yeni Bir Genel Kurul Kararıyla Geri Alınamaması
G. İbranın Reddine Karar Verilmesi
H. İbra Kararının Alınmasında Genel Kurulun Takdir Yetkisinin Tespiti
V. Mahkeme Kararı ile İbra (İbra Davası /Hükmen İbra)
A. Genel Olarak
B. Davanın Tarafları
C. Hukuki Niteliği
D. Usul Hukukuna İlişkin Hususlar
E. İbra Davasının Açılma Zamanı

Üçüncü Bölüm
İbranın Hukuki Sonuçları
I. Genel Olarak
II. İBRANIN SORUMLULUK DAVASINA ETKİSİ
A. Sorumluluk Davasının Genel Şartları ve Dava Açma Hakkına Sahip Kişiler
B. İbranın Şirketin Açacağı Sorumluluk Davasına Etkisi
C. İbranın Pay Sahiplerinin ve Şirket Alacaklılarının Açacakları Sorumluluk Davalarına Etkisi
D. Kuruluş ve Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin İbra Bakımından Sorumluluk Davasının Özellik Arz Ettiği Hususlar
III. İbranın Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarına Etkisi
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu
B. İbranın Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları Üzerindeki Etkisi
C. Zararı Ödeyen Sorumluların, Haklarında İbra Kararı Verilen Kişi/Kişilere Rücu Edip Edemeyecekleri
D. Pay Sahipleri ve Şirket Alacaklılarının Açtıkları Sorumluluk Davasında, Zararı Ödeyen Sorumluların, İbra Kararı Verilen Kişi/Kişilere Rücu Edip Edemeyecekleri
IV. İbranın Denetçilerin Sorumluluklarına Etkisi
A. Genel Olarak
B. İbranın Sır Saklama Yükümlülüğünden Doğan Sorumluluk Hakkında da Geçerli Olup Olmayacağı
V. Yönetici Sorumluluk Sigortası Yaptırılmış Olmasının İbra Kararına Etkisi
Sonuç

Kaynakça

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161071
Yayın Tarihi 2023 Nisan
Barkod 9786254324963
ISBN 9786254324963
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gizlem Turan