Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı None Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı

Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
299
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257528306
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

Kanun koyucu, anonim ortaklıkta yönetim kurulunun güçlü temsil yapısına bir istisna teşkil eden aynı zamanda kanunlaşma sürecinde uyulması amaçlanan Avrupa Birliği Yönergesinde öngörülen temsil sistemine de özü itibariyle aykırılık taşıyan ve mehaz İsviçre ile Alman hukuklarında bire bir karşılığı bulunmayan bir hükme yer vermiştir. Bu hüküm TTK m.408/2-f'deki düzenlenme şekli ile önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı konusunda karar verme yetkisini münhasıran genel kurula bırakmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun temsil yetkisi; dayanak bir genel kurul kararı bulunmaksızın emredici bir düzenleme ile şirket varlığı açısından önemli bir miktar teşkil eden unsurların toptan satışında sınırlandırılmıştır. Eserimizde madde metnini oluşturan tüm kavramlar ele alınmış özellikle metinde yer alan belirsiz ifadelerden ne anlaşılması gerektiği öğreti görüşleri ve mahkeme kararları göz önünde bulundurularak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, önemli miktar kavramı ile ne anlatılmak istendiği, önemli miktarın belirlenmesinde uygulanacak oran ve subjektif ilkenin nasıl belirlenmesi gerektiği, şirket varlığının nelerden oluştuğu, özellikle toptan kelimesi ile neyin kastedildiği ve peyder pey satışların da madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, satış sözcüğünün ne anlam ifade ettiği ve hükmün diğer sözleşme türleri bakımından da uygulanıp uygulanmayacağı konuları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Konunun Takdimi
2. Konunun Ele Alınış Şekli ve Sınırlandırılması
3. Mukayeseli Hukukta Konunun İncelenmesi
3.1. Alman Hukuku
3.1.1. Hollzmüller Davası
3.1.2. Hollzmüller Davasının Önemli Noktaları
3.1.3. Mahkeme Kararı ve Gerekçesi
3.1.4. Hollzmüller Kararının Değerlendirilmesi
3.1.5. Macrotron Kararı
3.1.6. Gelatine Davaları
3.2. İsviçre Hukuku
3.2.1. Olayların Gelişimi
3.2.2. İlk Derece Mahkemesinin Görüşü
3.2.3. Federal Mahkemenin Görüşü
3.3. Türk Hukuku
3.3.1. 6762 Sayılı Kanunun Dönemindeki Mevzuat ve Yargıtay Kararları
3.3.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
3.3.3. Sermaye Piyasası Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI
4. Genel Olarak
5. Genel Kurul
6. Yönetim Kurulu
7. Genel Kurul İle Yönetim Kurulu Arasındaki İlişki
7.1. Hakimiyet- Üstün Organ Teorisi
7.2. Yönetim Teorisi
7.3. Eşitlik Teorisi
8. Genel Kurulun Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisine Müdahale Ettiği Durumlar
8.1. TTK m.356 Kanuna Karşı Hile ( Kuruluştan Sonra Devralma)
8.2. TTK m.379-381 Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi
8.3. TTK m. 504-506 Kapsamında Şirketin Borçlanma Senedi Çıkartması
8.4. TTK m. 145 vd. Maddelerinde Düzenlenen Birleşme Sözleşmesinin Akdedilmesi ve Onaylanması
8.5. TTK m. 159 vd. Maddelerinde Düzenlenen Bölünme Sözleşmesinin Akdedilmesi ve Onaylanması
8.6. Tasfiye Halindeki Anonim Ortaklıklarda Tasfiye Memurunun TTK m.538/2 Kapsamında Önemli Miktardaki Aktifleri Toptan Satış Yetkisi
8.7. TTK m.395 Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma Yasağı
8.8. Genel Kurulun Yazılı Olmayan Yetkileri Öğretisi

İKİNCİ BÖLÜM
ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞI
9. Önemli Miktar
9.1. Önemli Miktar Kavramı
9.2. Önemli Miktarın Belirlenmesi
9.2.1. İlk Aşama: Önemlilik Kriterinin Belirlenmesinde Uygulanacak Olan Oran
9.2.2. İkinci Aşama: Önemlilik Kriterinin Belirlenmesinde Uygulanacak Olan Subjektif İlke
10. Şirket Varlığı
10.1. Mal Varlığı Kavramı
10.2. Anonim Ortaklıklarda Şirket Varlığının Kapsamı
10.3. Envanter ve Bilanço Hazırlama Yükümlülüğü
10.3.1. Dönen Varlıklar
10.3.2. Duran Varlıklar
11. Toptan Satış
11.1. Madde Metninde Geçen "Satış" Kavramı
11.2. Ticari Satış Kavramı
11.3. Toptan Satış
11.4. Hükmün Satış Sözleşmesi Dışındaki Diğer Sözleşme Türleri Bakımından Uygulanabilirliği Sorunu
11.5. Bağışlama Sözleşmesi ve Taşınmaz Satışı Sonucunu Doğuran Sözleşme ve Haklara İlişkin Olarak Hükmün Uygulanabilirliği
11.5.1. Bağışlama Sözleşmesi Bakımından
11.5.2. Taşınmaz Satışı Sonucunu Doğuran Sözleşme ve Haklar Bakımından

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAPSAMI
12. Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği ve Hükümsüzlük Halleri
12.1. Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği
12.2. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlük Halleri
12.2.1. Yokluk
12.2.2. Butlan
12.2.3. İptal Edilebilirlik
12.2.4. Askıda Hükümsüzlük
13. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışını Konu Alan Genel Kurul Kararının İçeriği, Kapsamı ve Karar İçin Gerekli Yeter Sayılar
13.1. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışını Konu Alan Genel Kurul Kararının İçeriği ve Kapsamı
13.2. Önemli Miktarda Şirket Varlığını Konu Alan Genel Kurul Kararı İçin Gerekli Yetersayılar
13.3. Genel Kurul Kararının Alınması
13.4. Genel Kurul Kararı Bulunmadan Alınan Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı Kararının Sonuçları
13.4.1. Alman Yüksek Mahkemesinin Konuya İlişkin Yaklaşımı
13.4.2. Konuya İlişkin Öğretide İleri Sürülen Görüşler
13.4.3. Geçersizlik Konusunda Yargıtay'ın Konuya Yaklaşımı
13.4.4. Eleştirilerimiz ve Değerlendirmemiz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYYIM ATANAN- KONKORDATO İLAN EDEN-UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILAN ANONİM ŞİRKETLER BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ SATIŞI
14. Kayyımlık Kurumu Hakkında Genel Bilgilendirme
15. Kayyım Atanan Şirketler Bakımından Konunun İncelenmesi
15.1. Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Koruma Tedbiri Kapsamında Sermaye Şirketlerine Kayyım Atanması Hali
15.1.1. Çalışmamız Bakımından Konunun Değerlendirilmesi
15.2. İcra İflas Kanunu Mülga m. 179/a-b Uyarınca İflas Ertelemesi Kurumu Kapsamında Sermaye Şirketlerine Kayyım Atanması Hali
15.2.1. Çalışmamız Bakımından Konunun Değerlendirilmesi
16. Konkordato İlan Eden Sermaye Şirketleri Açısından Mevcut Durum
16.1. Konkordato Kurumu Hakkında Genel Bilgilendirme
16.1.1. Çalışmamız Bakımından Konunun Değerlendirilmesi
17. İcra İflas Kanunu M. 309 Uyarınca Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
17.1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Hakkında Bilgilendirme
17.1.1. Çalışmamız Bakımından Konunun Değerlendirilmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157082
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9786257528306
ISBN 9786257528306
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Dursun Saat