Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Anayasa Yargısında Yargısal Karşılaştırmacılık ve Türk Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısında Yargısal Karşılaştırmacılık ve Türk Anayasa Mahkemesi

Anayasa Yargısında Yargısal Karşılaştırmacılık ve Türk Anayasa Mahkemesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
378
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750269530

Stok Durumu: Stokta var

97,00 TL

Detayları

Anayasal kavram, kurum ve fikirler; 20. yüzyılın ikinci yarısından 21. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan süreçte ve giderek artan bir tempoda, uluslararası, ulusötesi veya ulusüstü nitelikler kazanmaktadır. Bu sürecin dinamikleri arasında; bazı temel anayasal değerlerin evrenselleşmesi, bölgesel insan hakları koruma mekanizmalarının ortaya çıkışı, federalizm, seçim sistemleri ve hükümet sistemleri gibi ortak kurumsal meselelerin varlığı ile etnik, kültürel ve dinsel yarılmalar gibi ortak sorun alanlarının etkisi sayılabilir.

Bu dönüşümün yansımaları, anayasa yargısı alanında da gözlemlenmektedir.

Gerçekten, son yıllarda mahkemeler, iç hukukta karşılaştıkları zorlu problemleri çözmek amacıyla, dışsal çözümlere ilgi duymaya ve bunlarla çeşitli biçimlerde etkileşime girmeye başlamış bulunmaktadırlar. Bu anlamda çeşitli ülke anayasa mahkemelerinin kararlarında, başka ülke ve mahkemelerin içtihatlarına yönelik gittikçe artan bir ilginin ortaya çıktığını söylemek mümkündür.

Anayasa yargısında gözlemlenen bu türden ilgi ve etkileşimler, bu çalışmada "yargısal karşılaştırmacılık" olarak tanımlanmakta ve yaşanan bu dönüşüme büyük anlamlar yükleyerek tüm boyutlarıyla destekleyen görüşler ile, anılan gelişmelere yönelik şiddetli siyasî ve hukukî itirazlar dile getiren görüşler ayrı ayrı incelenmektedir.

Anayasa yargısında yargısal karşılaştırmacılığın "yerine" ilişkin bu tartışmalar, takip eden adımda, yargısal karşılaştırmacılığın "değerine" ilişkin ampirik gözlem ve değerlendirmelerle tamamlanmakta; bu çerçevede karşılaştırmacılığın zamanlaması, konusu ve işlevleri bağlamında çeşitli sınıflandırmalar ve analizler yapılmaktadır.

Çalışmanın son bölümü, Türk Anayasa Mahkemesi'nin yargısal karşılaştırmacılık birikiminin analizine ayrılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Mahkeme'nin kuruluşundan bu yana vermiş olduğu tüm kararlar arasından, içinde yargısal karşılaştırmacılık unsurları içeren kararların, sayısal ve grafiksel analizleri yapılmakta; takip eden adımdaysa tüm kararların içerikleri ayrı ayrı tartışılmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Normatif ve Ampirik Yaklaşımlar
Karşılaştırmacılığın Zamanlaması, Konusu ve İşlevleri
İnsan Hakları Alanında ve Kurumsal Alanda Karşılaştırmacılık
Anayasa Mahkemesi İçtihadının Niceliksel ve Niteliksel Analizi

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Kararlar Listesi 13
Grafikler 23
Giriş 25
Birinci Bölüm
ANAYASA YARGISINDA YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIĞIN “YERİ”YAKLAŞIMLAR ve ÇIKARIMLAR
I. YARGISAL KARŞILAŞTIMACILIĞI DESTEKLEYEN GÖRÜŞLER 43
A. Ekonomik Küreselleşmeden Ulusötesi Anayasacılığa 45
B. “İnsan Hakları” Ortak Değeri Üzerinde Uzlaşma 51
C. Yargısal Karşılaştırmacılığın Yöntemsel Faydaları 55
II. YARGISAL KARŞILAŞTIMACILIĞA YÖNELİK İTİRAZLAR 60
A. Siyasî İtirazlar 61
1. Anayasaların Ulusların Tarih ve Karakteriyle Özdeş Olduğu İddiası 61
2. Yargısal Karşılaştırmacılığın Yeni Bir Tür Emperyalizm Olduğu İddiası 69
B. Hukukî İtirazlar 75
1. Yabancı İçtihatların Kullanılmasının Anti Demokratik Bir Yetki Aşımı Oluğu İddiası 75
2. Yabancı İçtihatların Kullanılmasının Belli Sonuçlara Yönelik Seçimleri Yansıttığı İddiası 79
a. Yöntem Temelli İtirazlar 81
b. Davranış Temelli İtirazlar 88
İkinci Bölüm
ANAYASA YARGISINDA YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIĞIN “DEĞERİ” KARŞILAŞTIRMACILIĞIN ZAMANLAMASI, KONUSU VE İŞLEVLERİ
I. YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIĞIN ZAMANLAMASI 97
A. Genç Mahkemeler: Bilgi ve Meşruiyet Arayışı 99
B. Kriz Dönemleri: Çare Arayışı 111
1. Yaklaşan Bir Krizden Kaçınma: İsrail Yüksek Mahkemesi 112
2. Devam Eden Bir Krizi Yönetme: Güney Amerika Anayasa Mahkemeleri ve Pakistan Yüksek Mahkemesi 115
3. Yaşanmış Bir Krizden Uzaklaşma: Namibya Anayasa Mahkemesi 119
C. Bölgesel veya Küresel Eğilimler: Entegrasyon Arayışı 121
II. YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIĞIN KONUSU 134
A. İnsan Hakları Alanı 136
B. Kurumsal Alan 144
III. YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIĞIN İŞLEVLERİ 159
A. Dekoratif Atfılar 161
B. Meşruiyet Atıfları 166
C. Bilgilenme ve Esinlenme 172
D. İçtihat ve Çözüm Transfer Etme 181
Üçüncü Bölüm
TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ’NİN
YARGISAL KARŞILAŞTIRMACILIK BİRİKİMİ
I. NİCELİKSEL ANALİZ 195
A. Kullanılan Veri Seti 195
B. Veri Seti Bileşenleri 196
C. Grafik Analizi 201
1. Norm Denetimi 201
2. Siyasî Parti Kapatma Davaları 206
3. Bireysel Başvuru Kararları 211
4. Tüm Kararlar 217
5. Değerlendirme 221
II. NİTELİKSEL ANALİZ 222
A. Norm Denetimi 223
1. E. 1963/199, K.1965/16, k.t. 16.03.1965 – Dernek Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları 224
2. E. 1967/10, K. 1967/49, k.t. 28.12.1967 – Fikrî Mülkiyet Hakkı 226
3. E. 1968/15, K. 1968/13, k.t. 03, 04 ve 06.05.1968 – Seçim Sistemi ve “Çevre Seçim Sayısı” 231
4. E. 1968/26, K. 1969/14, k.t. 18 ve 19.02.1969 – Siyasî Partilere Devlet Yardımı 235
5. E. 1970/12, K. 1971/13, k.t. 02.02.1971 – Siyasî Partilere Devlet Yardımı 237
6. E. 1990/31, K. 1990/24, k.t. 24.09.1990 – Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması 239
7. E. 1990/30, K. 1990/31, k.t. 29.11.1990 – Evli Kadının Çalışma İzni 241
8. E. 1990/15 K. 1991/5, k.t. 28.02.1991 – “Zina Sonucu” Doğan Çocuğun Kişilik Hakları 243
9. E. 1997/61, K. 1998/59, k.t. 29.09.1998 – Evli Kadının Soyadı 245
10. E. 2002/146, K. 2002/201, k.t. 27.12.2002 – “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde”Yayın ve Kurslar 246
11. E. 2003/48, K. 2003/76, k.t. 23.07.2003 – Ek Vergiler Düzenlemesi 250
12. E. 2010/49, K. 2010/87, k.t. 07.07.2010 – 2010 Anayasa Değişiklikleri 254
13. E. 2010/58, K. 2011/8, k.t. 06.01.2011 – Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 257
14. E. 2009/85, K. 2011/49, k.t. 10.03.2011 – Evli Kadının Soyadı 261
15. E. 2010/40, K. 2012/8, k.t. 19.01.2012 – Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 263
16. E. 2013/99, K. 2014/61, k.t. 27.03.2014 – Türk Ceza Kanunu’nun 300. ve 301. Maddeleri ile Bazı Dava ve Cezaların Ertelenmesi 265
17. E. 2015/79, K. 2017/164, k.t. 29.11.2017 – Cinsiyet Değişikliği ve Nüfus Tashihi 269
18. E. 2015/68, K. 2017/166, k.t. 29.11.2017 – Bir Kimseyle “Gayrî Tabiî Mukarenette Bulunan” Asker Kişilerin Durumu 272
B. Siyasî Parti Kapatma Davaları 275
1. E. 1992/1 (Siyasî Parti Kapatma), K.1993/1, k.t. 14.07.1993 – Halkın Emek Partisi 276
2. E. 1993/1 (Siyasî Parti Kapatma), K.1993/2, k.t. 23.11.1993 – Özgürlük ve Demokrasi Partisi 278
3. E. 1993/2 (Siyasî Parti Kapatma), K.1993/3, k.t. 30.11.1993 – Sosyalist Türkiye Partisi 280
4. E. 1993/3 (Siyasî Parti Kapatma), K. 1994/2, k.t. 16.06.1994 – Demokrasi Partisi 281
5. E. 1997/1 (Siyasî Parti Kapatma), K. 1998/1, k.t. 16.01.1998 – Refah Partisi 283
6. E. 1997/2 (Siyasî Parti Kapatma), K. 1999/1, k.t. 26.02.1999 – Demokratik Kitle Partisi 289
7. E. 1999/2 (Siyasî Parti Kapatma), K. 2001/2, k.t. 22.06.2001 – Fazilet Partisi 292
8. E. 1999/1 (Siyasî Parti Kapatma), K. 2003/1, k.t. 13.03.2003 – Halkın Demokrasi Partisi 304
9. E. 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K. 2008/2, k.t. 30.07.2008 – Adalet ve Kalkınma Partisi 306
10. E. 2007/1 (Siyasî Parti Kapatma), K. 2009/4, k.t. 11.12.2009 – Demokratik Toplum Partisi 307
C. Bireysel Başvurular Neticesinde Verilen Kararlar 308
1. Esra Nur Özbey Başvurusu (Başvuru Numarası: 2013/7443) ve Tuğba Arslan Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/256) 310
2. Aziz Yıldırım Başvurusu (5) (Başvuru Numarası: 2013/9037) ve Ahmet Oğuz Çinko ve Erkan Çelik Başvurusu (Başvuru Numarası: 2013/6237) 313
3. A. N. A. Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/109) 314
4. K.V. Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/2293) ve F.N.G. Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/11928) 316
5. Arslan İlhan ve Diğerleri Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/6357), Selahattin Demirtaş Başvurusu (Başvuru Numarası: 2016/25189) ve Gülser Yıldırım Başvurusu (2) (Başvuru Numarası: 2016/40170) 320
6. İsmail Çalışkan Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/11662), Alpay Dinç ve Diğerleri Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/12678), Ayhan Kılıçoğlu Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/14426) ve Ahmet Yıldırım Başvurusu (Başvuru Numarası: 2014/18135) 322
7. Mehmet Ali Gündoğdu ve Mustafa Demirsoy Başvurusu (Başvuru Numarası: 2015/8147) 327
8. Nur Neşe Karahan ve Yeşil Artvin Derneği Başvurusu (Başvuru Numarası: 2016/79283) 329
9. Orhan Alagöz Başvurusu (Başvuru Numarası: 2017/26845) ve Ahmet Kılıçelli Başvurusu (Başvuru Numarası: 2017/31069) 330
10. Gülistan Atasoy ve Diğerleri Başvurusu (Başvuru Numarası: 2017/15845) 333
11. Bestami Eroğlu Başvurusu (Başvuru Numarası: 2018/23077) 335
Sonuç 339
Kaynakça 347
Kavramlar Dizini 375

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156608
Yayın Tarihi 2021 Haziran
Barkod 9789750269530
ISBN 9789750269530
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Ersoy Kontacı