Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
313
Boyut :
16,0 x 23,0 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054354498

Stok Durumu: Stokta var

68,00 TL

Detayları

 • BİREYSEL BAŞVURU 1
 • İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEBİLECEK HAKLAR 1
 • GENEL SORUNLAR 1
 • İhlal edildiği iddia edilebilecek hakların tespiti 2
 • Tespit edilen hakların yorumu 3
 • İnsan haklarına saygı 4
 • SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ANAYASAL HAKLAR 5
 • ÖLÜM − Yaşama Hakkı 5
 • ISTIRAP − İşkence ve Kötü Muamele Yasağı 8
 • SÖMÜRÜ − Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı 10
 • TUTMA − Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 12
 • PEŞİN HÜKÜM − Adil Yargılanma Hakkı 20
 • KEYFİ CEZA − Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi 33
 • BÜTÜNLÜĞÜ BOZMA – Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı 34
 • VİCDANA BASKI − Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü 41
 • SUSTURMA − İfade Özgürlüğü 44
 • DAĞITMA − Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 47
 • BÜTÜNLEŞTİRMEME − Evlenme Hakkı 50
 • ÇARESİZ BIRAKMA − Etkili Bir Hukuk Yoluna Başvurma Hakkı 51
 • KAYIRMA − Ayrımcılık Yasağı 55
 • ELİNDEN ALMA − Mülkiyet Hakkı 57
 • DOKTRİN AŞILAMA − Eğitim Hakkı 62
 • SEÇENEKSİZ BIRAKMA − Serbest Seçim Hakkı 65
 • YARGILAMA USULÜ 68
 • BİREYSEL BAŞVURU MAHKEMESİ 68
 • Kişiler, organlar ve birimler 68
 • Görevler ve yetkiler 69
 • Organların görevleri 69
 • Komisyon 69
 • Bölüm 71
 • Genel Kurul 72
 • Raportörlerin görevleri 73
 • Komisyonlar raportörlüğü 74
 • Bölümler raportörlüğü 75
 • Ar-İç raportörlüğü 76
 • BİREYSEL BAŞVURU SÜRECİ 76
 • Bireysel başvurunun yapılması 77
 • Başvurunun dili 77
 • Başvurucunun avukatla temsili 77
 • Başvuru dilekçesinin içeriği 77
 • Başvuru dilekçesinin ekleri 82
 • Dizi pusulası 82
 • Başvuru harcı 82
 • Başvurunun teslim edilmesi 83
 • Başvurunun Mahkemeye gönderilmesi 83
 • Mahkemedeki ilk işlemler 83
 • Kayıt ve ön inceleme 83
 • Tevzi, tasnif ve gruplandırma 85
 • Kabul edilebilirlik yargılaması 86
 • Olgunlaştırma 86
 • Karar taslağının hazırlanması 86
 • Komisyonun karar vermesi 87
 • Esas hakkında yargılama 88
 • Olgunlaştırma 88
 • Karar taslağının hazırlanması 89
 • Bölümün karar vermesi 90
 • KARARLAR 90
 • Esas hakkında karar 90
 • Şekli ve içeriği 90
 • İhlal kararı 92
 • Tazminata hükmetme 92
 • Yeniden yargılamaya hükmetme 93
 • Yapılması gerekenlere hükmetme 95
 • Pilot karar usulü 95
 • Düşme kararı 96
 • Davadan feragat 96
 • Davanın takipsiz bırakılması 97
 • İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkması 97
 • Başka bir neden bulunması 97
 • KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 99
 • BAŞVURUCULUK EHLİYETİ 99
 • Gerçek kişiler 99
 • Tüzel kişiler 100
 • MAĞDURLUK STATÜSÜ 100
 • Mağdur etmeyen müdahaleler 101
 • Kişisel bir hakkın etkilenmesi 101
 • Güncel bir hakkın etkilenmesi 101
 • Mağdurluk statüsünün kaybı 102
 • BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ 102
 • Başvuru yollarının ‘tüketilmiş olması’ 102
 • ‘Kanunda öngörülmüş yollar’ın tüketilmiş olması 103
 • İhlal ‘için’ öngörülmüş yolların tüketilmiş olması 103
 • ‘İdari ve yargısal yollar’ın tüketilmiş olması 104
 • Başvuru yollarının ‘tamamının’ tüketilmiş olması 104
 • ‘Başvuru yapılmadan önce’ tüketilmiş olması 104
 • Tüketmeyi inceleme usulü 105
 • OTUZ GÜNLÜK SÜRE KURALI 105
 • Sürenin başlangıcı 106
 • Sürenin sonu 106
 • Haklı mazeret 106
 • MAHKEMENİN YETKİSİ 107
 • Kişi yönünden yetki 107
 • Konu yönünden yetki 107
 • Yer yönünden yetki 108
 • Zaman yönünden yetki 108
 • ÖNEMSİZ BAŞVURU 109
 • Anayasal açıdan önemli olması 109
 • Başvurucu açısından önemli olması 110
 • AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURU 110
 • Mahkemeden kanun yolu incelemesi yapmasının istenmesi 111
 • Bir ihlalinin yokluğunun açık ve bariz olması 112
 • Şikâyeti kanıtlayacak delil yokluğu 112
 • Karmaşık ve zorlama şikâyetler 113
 • BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 113
 • İLGİLİ MEVZUAT 115
 • İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ 115
 • BAŞLANGIÇ 115
 • MADDE 1 - İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü 115
 • BÖLÜM I - HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER 116
 • MADDE 2 - Yaşama Hakkı 116
 • MADDE 3 - İşkence Yasağı 116
 • MADDE 4 - Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı 116
 • MADDE 5 - Özgürlük ve Güvenlik Hakkı 116
 • MADDE 6 - Adil Yargılanma Hakkı 117
 • MADDE 7 - Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesi 118
 • MADDE 8 - Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı 118
 • MADDE 9 - Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü 118
 • MADDE 10 - İfade Özgürlüğü 118
 • MADDE 11 - Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü 119
 • MADDE 12 - Evlenme Hakkı 119
 • MADDE 13 - Etkili Bir Hukuk Yoluna Başvurma Hakkı 119
 • MADDE 14 - Ayrımcılık Yasağı 119
 • MADDE 15 - Olağanüstü Durumlarda Yükümlülük Azaltma 119
 • MADDE 16 - Yabancıların Siyasi Faaliyetleri Üzerindeki Sınırlamalar 120
 • MADDE 17 - Hakları Kötüye Kullanma Yasağı 120
 • MADDE 18 - Sınırlamaların Amaç Dışı Kullanılmaması 120
 • BÖLÜM II - İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ 120
 • MADDE 19 - Mahkeme’nin Kuruluşu 120
 • MADDE 20 - Yargıçların Sayısı 120
 • MADDE 21 - Görev Şartları 120
 • MADDE 22 - Yargıçların Seçilmeleri 120
 • MADDE 23 - Görev Süreleri 121
 • MADDE 24 - Yazı İşleri ve Raportörler 121
 • MADDE 25 - Mahkeme Genel Kurulu 121
 • MADDE 26 - Tek Yargıçlı Oluşumlar, Komiteler, Dairelere ve Büyük Daire 121
 • MADDE 27 - Tek Yargıçlı Oluşumları Yetkileri 122
 • MADDE 28 - Komitelerin Kabuledilemezlik Beyanları 122
 • MADDE 29 - Dairelerin Kabuledilebilirliğe ve Esasa Dair Kararları 122
 • MADDE 30 - Yargılama Yetkisini Büyük Daireye Bırakma 122
 • MADDE 31 - Büyük Dairenin Yetkileri 123
 • MADDE 32 - Mahkeme’nin Yetkisi 123
 • MADDE 33 - Devlet Başvuruları 123
 • MADDE 34 - Bireysel Başvurular 123
 • MADDE 35 - Kabuledilebilirlik Kriterleri 123
 • MADDE 36 - Üçüncü Tarafın Davaya Müdahalesi 124
 • MADDE 37 - Başvuruların Düşürülmesi 124
 • MADDE 38 - Davanın Esastan İncelenmesi 124
 • MADDE 39 - Dostane Çözüm 124
 • MADDE 40 - Duruşmaların Aleniliği ve Belgelere Ulaşma 125
 • MADDE 41 - Adil Karşılık 125
 • MADDE 42 - Dairenin Kararları 125
 • MADDE 43 - Davayı Büyük Daireye Götürme 125
 • MADDE 44 - Sonkararlar 125
 • MADDE 45 - Kararların ve Sonkararların Gerekçeli Olması 126
 • MADDE 46 - Sonkararın Bağlayıcılığı ve Yerine Getirilmesi 126
 • MADDE 47 - İstişari Mütalaalar 126
 • MADDE 48 - Mahkeme’nin İstişari Mütalaa Yetkisi 126
 • MADDE 49 - İstişari Mütalaaların Gerekçeli Olması 127
 • MADDE 50 - Mahkeme’nin Giderleri 127
 • MADDE 51 - Yargıçların Ayrıcalık ve Muafiyetleri 127
 • BÖLÜM III - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 127
 • MADDE 52 - Genel Sekreterin Araştırmaları 127
 • MADDE 53 - Mevcut İnsan Haklarının Korunması 127
 • MADDE 54 - Bakanlar Komitesinin Yetkileri 127
 • MADDE 55 - Diğer Uyuşmazlık Çözüm Vasıtalarına Başvurmama 127
 • MADDE 56 - Ülkesel Uygulama 127
 • MADDE 57 - Çekinceler 128
 • MADDE 58 - Sözleşme’den Çıkma 128
 • MADDE 59 - İmza ve Onay 128
 • SÖZLEŞME’YE EK PROTOKOLLER 129
 • BİRİNCİ PROTOKOL 129
 • MADDE 1 - Mülkiyetin Korunması 129
 • MADDE 2 - Eğitim Hakkı 129
 • MADDE 3 - Serbest Seçim Hakkı 129
 • DÖRDÜNCÜ PROTOKOL 129
 • MADDE 1 - Borç Nedeniyle Hapis Yasağı 129
 • MADDE 2 - Seyahat Özgürlüğü 129
 • MADDE 3 - Vatandaşı Sınırdışı Etme Yasağı 130
 • MADDE 4 - Yabancıları Topluca Sınırdışı Etme Yasağı 130
 • ALTINCI PROTOKOL 130
 • MADDE 1 - Ölüm Cezasının Kaldırılması 130
 • MADDE 2 - Savaş Zamanında Ölüm Cezası 130
 • YEDİNCİ PROTOKOL 130
 • MADDE 1 - Yabancıların Sınırdışı Edilmelerine İlişkin Usul Güvenceleri 130
 • MADDE 2 - Cezai Konularda Üst Başvuru Hakkı 130
 • MADDE 3 - Haksız Mâhkumiyet İçin Tazminat 131
 • MADDE 4 - İki Kez Yargılanma ve Cezalandırılmama Hakkı 131
 • MADDE 5 - Eşler Arasında Eşitlik 131
 • ON İKİNCİ PROTOKOL 131
 • MADDE 1 - Genel Olarak Ayrımcılık Yasağı 131
 • ON ÜÇÜNCÜ PROTOKOL 132
 • MADDE 1 - Ölüm Cezasının Kaldırılması 132
 • MADDE 2 - Yükümlülük Azaltma Yasağı 132
 • MADDE 3 - Çekince Yasağı 132
 • ON DÖRDÜNCÜ PROTOKOL 132
 • MADDE 18 - Son ve geçici hükümler 132
 • MADDE 19 132
 • MADDE 20 132
 • MADDE 21 133
 • MADDE 22 133
 • İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ 135
 • Madde 1 - Tanımlar 135
 • BAŞLIK I - MAHKEME TEŞKİLATI VE ÇALIŞMASI 136
 • BÖLÜM I - YARGIÇLAR 136
 • Madde 2 - Görev süresinin hesaplanması 136
 • Madde 3 - Yemin etme veya ant içme 137
 • Madde 4 - Görevle bağdaşmayan faaliyetler 137
 • Madde 5 - Kıdem 137
 • Madde 6 - İstifa 137
 • Madde 7 - Göreve son verme 138
 • BÖLÜM II - MAHKEME BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ 138
 • Madde 8 - Mahkeme Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile Bölüm Başkanları ve Bölüm Başkan Yardımcılarının seçilmesi 138
 • Madde 9 - Mahkeme Başkanının görevleri 138
 • Madde 9A - Başkanlık Divanının görevi 139
 • Madde 10 - Mahkeme Başkan Yardımcılarının görevleri 139
 • Madde 11 - Başkanın veya Başkan Yardımcılarının yerine geçme 139
 • Madde 12 - Bölüm ve Daire Başkanlıkları 139
 • Madde 13 - Başkanlık yapamama 140
 • Madde 14 - Cinsiyetlerin dengeli temsili 140
 • BÖLÜM III - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 140
 • Madde 15 - Yazı İşleri Müdürünün seçilmesi 140
 • Madde 16 - Yazı İşleri Müdür Yardımcılarının seçilmesi 140
 • Madde 17 - Yazı İşleri Müdürünün görevleri 141
 • Madde 18 - Yazı İşleri Müdürlüğünün Örgütlenmesi 141
 • Madde 18A - Yargıç olmayan raportör 141
 • BÖLÜM IV - MAHKEME’NİN ÇALIŞMASI 141
 • Madde 19 - Mahkeme'nin çalışma yeri 141
 • Madde 20 - Mahkeme genel kurulunun toplanması 142
 • Madde 21 - Mahkeme'nin diğer toplantıları 142
 • Madde 22 - Müzakereler 142
 • Madde 23 - Oylamalar 142
 • Madde 23A - Zımni anlaşmayla verilen karar 142
 • BÖLÜM V - MAHKEME’NİN OLUŞUMU 143
 • Madde 24 - Büyük Daire’nin oluşumu 143
 • Madde 25 - Bölümlerin kuruluşu 144
 • Madde 26 - Dairelerin oluşumu 144
 • Madde 27 - Komiteler 145
 • Madde 27A - Tek yargıçlı oluşum [hakimlik] 145
 • Madde 28 - Katılamama, çekilme veya muaf tutulma 145
 • Madde 29 - Ad hoc yargıçlar 146
 • Madde 30 - Ortak yarar 147
 • BAŞLIK II - USUL 148
 • BÖLÜM I - GENEL KURALLAR 148
 • Madde 31 - İçtüzük hükümlerinden ayrılma 148
 • Madde 32 - Uygulama yönergeleri 148
 • Madde 33 - Belgelerin aleniliği 148
 • Madde 34 - Kullanılacak diller 148
 • Madde 35 - Sözleşmeci Devletlerin temsili 149
 • Madde 36 - Başvurucuların temsili 150
 • Madde 37 - Yazışmalar, tebligatlar ve davetiyeler 150
 • Madde 38 - Dilekçeler 150
 • Madde 38A - Usul sorunlarının incelenmesi 151
 • Madde 39 - Geçici tedbirler 151
 • Madde 40 - Bir başvurunun acil tebliği 151
 • Madde 41 - Davaların görülme sırası 151
 • Madde 42 - Başvuruların birleştirilmesi ve eş zamanlı olarak incelenmesi 151
 • Madde 43 - Davanın düşmesi ve yeniden kayda alınması 151
 • Madde 44 - Üçüncü tarafın davaya müdahalesi 152
 • Madde 44A - Mahkeme ile işbirliği yapma yükümlülüğü 153
 • Madde 44B - Mahkeme’nin bir emrine uymama 153
 • Madde 44C - Etkili bir şekilde katılmama 153
 • Madde 44D - Tarafın uygunsuz sunuşta bulunması 154
 • Madde 44E - Başvuruyu izlememe 154
 • BÖLÜM II - DAVANIN AÇILMASI 154
 • Madde 45 - İmzalar 154
 • Madde 46 - Devlet başvurularının içeriği 154
 • Madde 47 - Bireysel başvurunun içeriği 155
 • BÖLÜM III - RAPORTÖR YARGIÇLAR 155
 • Madde 48 - Devletlerarası başvuruları 155
 • Madde 49 - Bireysel başvurular 156
 • Madde 50 - Büyük Dairedeki yargılamada 156
 • BÖLÜM IV - KABULEDİLEBİLİRLİK YARGILAMASI 156
 • DEVLET BAŞVURULARI 156
 • Madde 51 - Başvuruların tevzii ve sonrasında izlenecek usul 156
 • BİREYSEL BAŞVURULAR 157
 • Madde 52 - Başvuruların Bölümlere tevzii 157
 • Madde 52A - Tek yargıç önündeki usul 157
 • Madde 53 - Komite önündeki usul 157
 • Madde 54 - Daire önündeki usul 158
 • Madde 54A - Kabuledilebilirlik ve esasın birlikte incelenmesi 158
 • Devlet başvuruları ve bireysel başvurular 159
 • Madde 55 - Kabuledilemezlik itirazları 159
 • Madde 56 - Daire kararı 159
 • Madde 57 - Kararın dili 159
 • BÖLÜM V - BAŞVURUNUN KABULEDİLEBİLİR BULUNMASINDAN SONRAKİ YARGILAMA 159
 • Madde 58 - Devletlerarası başvurular 159
 • Madde 59 - Bireysel başvurular 159
 • Madde 60 - Adil karşılık talepleri 160
 • Madde 61 - Pilot karar usulü 160
 • Madde 62 - Dostane çözüm 161
 • Madde 62A - Tek taraflı beyan 161
 • BÖLÜM VI - DURUŞMALAR 162
 • Madde 63 - Duruşmaların aleniliği 162
 • Madde 64 - Duruşmaların yürütülmesi 162
 • Madde 65 - Duruşmaya gelmeme 162
 • Madde 66-69 - Yürürlükten kaldırılmıştır 162
 • Madde 70 - Duruşma tutanakları 162
 • BÖLÜM VII - BÜYÜK DAİREDEKİ YARGILAMA 163
 • Madde 71 - Usul hükümlerinin uygulanabilirliği 163
 • Madde 72 - Bir Dairenin yargılama yetkisini Büyük Daireye bırakması 163
 • Madde 73 - Taraflardan birinin davanın Büyük Daireye gönderilmesi talebi 163
 • BÖLÜM VIII – SONKARARLAR (JUDGMENTS) 164
 • Madde 74 - Sonkararın içeriği 164
 • Madde 75 - Adil karşılık konusundaki karar 164
 • Madde 76 - Sonkararın dili 165
 • Madde 77 - Sonkararın imzalanması, açıklanması ve tebliği 165
 • Madde 78 - Sonkararların ve diğer belgelerin yayınlanması 165
 • Madde 79 - Sonkararın yorumlanması talebi 165
 • Madde 80 - Sonkararın düzeltilmesi talebi 166
 • Madde 81 - Kararlardaki ve sonkararlardaki hataların giderilmesi 166
 • BÖLÜM IX - İSTİŞARİ MÜTALAALAR 166
 • Madde 82 166
 • Madde 83 167
 • Madde 84 167
 • Madde 85 167
 • Madde 86 167
 • Madde 87 167
 • Madde 88 167
 • Madde 89 168
 • Madde 90 168
 • BÖLÜM X - SÖZLEŞME’NİN 46(3), (4) VE (5). FIKRALARINA GÖRE YARGILAMA 168
 • Alt Başlık I - Sözleşme'nin 46(3). fıkrası uyarınca yapılacak yargılama 168
 • Madde 91 168
 • Madde 92 168
 • Madde 93 168
 • Alt Başlık II - Sözleşme'nin 46(4) ve (5). fıkraları uyarınca yapılacak yargılama 169
 • Madde 94 169
 • Madde 95 169
 • Madde 96 169
 • Madde 97 169
 • Madde 98 169
 • Madde 99 169
 • BÖLÜM XI - ADLİ YARDIM 170
 • Madde 100 170
 • Madde 101 170
 • Madde 102 170
 • Madde 103 170
 • Madde 104 170
 • Madde 105 171
 • BAŞLIK III - GEÇİCİ HÜKÜMLER 171
 • Madde 106 - Mahkeme ve Komisyon ile ilişkiler 171
 • Madde 107 - Daire ve Büyük Daire yargılamaları 171
 • Madde 108 - Adli yardım verilmesi 172
 • Madde 109 - Bir sonkararın düzeltilmesi veya yorumlanması talebi 172
 • BAŞLIK IV - SON HÜKÜMLER 172
 • Madde 110 - İçtüzüğün bir hükmünün değiştirilmesi veya uygulanmaması 172
 • Madde 111 - İçtüzüğün yürürlüğe girmesi 172
 • İÇTÜZÜĞE EK: SORUŞTURMALARLA İLGİLİ 173
 • Ek Madde 1 - Soruşturma tedbirleri 173
 • Ek Madde 2 - Soruşturma tedbirleri konusunda tarafların yükümlülükleri 173
 • Ek Madde 3 - Delegasyon önüne gelmeme 174
 • Ek Madde 4 - Delegasyon önünde yargılamanın yürütülmesi 174
 • Ek Madde 5 - Delegasyon önündeki yargılamaya tanıkların, uzmanların ve diğer kişilerin çağrılmaları 174
 • Ek Madde 6 - Delegasyon tarafından dinlenecek tanıkların veya uzmanların yemin vermeleri veya ant içmeleri 175
 • Ek Madde 7 - Delegasyonun tanık, uzman veya diğer kişileri dinlenmesi 175
 • Ek Madde 8 - Delegasyon önündeki yargılama işleminin tutanakları 175
 • MAHKEME BAŞKANININ UYGULAMA YÖNERGELERİ 176
 • YÖNERGE: Mahkeme İçtüzüğünün 39. maddesi uyarınca yapılan Geçici Tedbir Talepleri 176
 • I. Taleplere eklenecek bilgiler 176
 • II. Taleplerin faksla ve mektupla yapılması 177
 • III. Taleplerin gönderilme zamanı 177
 • YÖNERGE: Sözleşme’nin 34. maddesine göre bireysel başvuruyla dava açma 177
 • I. Genel olarak 177
 • II. Biçim ve içerik 178
 • YÖNERGE: Dilekçeler 179
 • I. Dilekçelerin verilmesi 179
 • Genel olarak 179
 • Faks yoluyla dilekçe gönderme 179
 • Güvenli elektronik sistemle dilekçe gönderme 180
 • II. Biçim ve içerik 180
 • Biçim 180
 • İçerik 181
 • III. Süreler 181
 • Genel olarak 181
 • Sürenin uzatılması 181
 • IV. Dilekçeler için öngörülen şartlara uyulmaması 182
 • YÖNERGE: Adil Karşılık Talepleri 182
 • I. Giriş 182
 • II. Adil karşılık taleplerinin sunulması: usule ilişkin şartlar 183
 • III. Adil karşılık taleplerinin sunulması: esasa ilişkin şartlar 183
 • 1. Genel olarak zarar 183
 • 2. Maddi zarar 183
 • 3. Manevi zarar 184
 • 4. Ücretler ve masraflar 184
 • 5. Ödeme bilgileri 185
 • IV. Mahkeme’nin hükmettiği ödemenin şekli 185
 • YÖNERGE: Güvenlik Elektronik Yazışma Sistemi 186
 • I. Uygulamanın kapsamı 186
 • II. Teknik gereklilikler 186
 • III. Biçim ve adlandırma kuralları 186
 • IV. Gönderme tarihi 187
 • V. Tek ve aynı belgenin farklı versiyonları 187
 • YÖNERGE: İçtüzüğün 33 ve 47. maddelerine göre gizlilik talebi 187
 • Genel ilkeler 187
 • Görülmekte olan davalarda gizlilik talepleri 187
 • Geriye dönük gizlilik talepleri 187
 • Diğer tedbirler 188
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 189
 • BAŞLANGIÇ 189
 • BİRİNCİ KISIM – GENEL ESASLAR 189
 • MADDE 1 - Devletin şekli 189
 • MADDE 2 - Cumhuriyetin nitelikleri 190
 • MADDE 3 - Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti 190
 • MADDE 4 - Değiştirilemeyecek hükümler 190
 • MADDE 5 - Devletin temel amaç ve görevleri 190
 • MADDE 6 - Egemenlik 190
 • MADDE 7 - Yasama yetkisi 190
 • MADDE 8 - Yürütme yetkisi ve görevi 190
 • MADDE 9 - Yargı yetkisi 191
 • MADDE 10 - Kanun önünde eşitlik 191
 • MADDE 11 - Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 191
 • İKİNCİ KISIM – TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 191
 • BİRİNCİ BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER 191
 • MADDE 12 - Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 191
 • MADDE 13 - Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 191
 • MADDE 14 - Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 192
 • MADDE 15 - Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 192
 • MADDE 16 - Yabancıların durumu 192
 • İKİNCİ BÖLÜM – KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ 192
 • MADDE 17 - Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı 192
 • MADDE 18 - Zorla çalıştırma yasağı 192
 • MADDE 19 - Kişi hürriyeti ve güvenliği 193
 • MADDE 20 - Özel hayatın gizliliği 194
 • MADDE 21 - Konut dokunulmazlığı 194
 • MADDE 22 - Haberleşme hürriyeti 194
 • MADDE 23 - Yerleşme ve seyahat hürriyeti 194
 • MADDE 24 - Din ve vicdan hürriyeti 195
 • MADDE 25 - Düşünce ve kanaat hürriyeti 195
 • MADDE 26 - Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 195
 • MADDE 27 - Bilim ve sanat hürriyeti 196
 • MADDE 28 - Basın hürriyeti 196
 • MADDE 29 - Süreli ve süresiz yayın hakkı 197
 • MADDE 30 - Basın araçlarının korunması 197
 • MADDE 31 - Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı 197
 • MADDE 32 - Düzeltme ve cevap hakkı 197
 • MADDE 33 - Dernek kurma hürriyeti 197
 • MADDE 34 - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 198
 • MADDE 35 - Mülkiyet hakkı 198
 • MADDE 36 - Hak arama hürriyeti 198
 • MADDE 37 - Kanunî hâkim güvencesi 198
 • MADDE 38 - Suç ve cezalara ilişkin esaslar 199
 • MADDE 39 - İspat hakkı 199
 • MADDE 40 - Temel hak ve hürriyetlerin korunması 199
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 199
 • MADDE 41 - Ailenin korunması ve çocuk hakları 199
 • MADDE 42 - Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 200
 • MADDE 43 - Kıyılardan yararlanma 200
 • MADDE 44 - Toprak mülkiyeti 200
 • MADDE 45 - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması 201
 • MADDE 46 - Kamulaştırma 201
 • MADDE 47 - Devletleştirme ve özelleştirme 201
 • MADDE 48 - Çalışma ve sözleşme hürriyeti 202
 • MADDE 49 - Çalışma hakkı ve ödevi 202
 • MADDE 50 - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 202
 • MADDE 51 - Sendika kurma hakkı 202
 • MADDE 52 - Sendikal faaliyet - Mülga: 23.7.1995-4121/3 md. 202
 • MADDE 53 - Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı 202
 • MADDE 54 - Grev hakkı ve lokavt 203
 • MADDE 55 - Ücrette adalet sağlanması 203
 • MADDE 56 - Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 203
 • MADDE 57 - Konut hakkı 204
 • MADDE 58 - Gençliğin korunması 204
 • MADDE 59 - Sporun geliştirilmesi ve tahkim 204
 • MADDE 60 - Sosyal güvenlik hakkı 204
 • MADDE 61 - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler 204
 • MADDE 62 - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 205
 • MADDE 63 - Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 205
 • MADDE 64 - Sanatın ve sanatçının korunması 205
 • MADDE 65 - Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları 205
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 205
 • MADDE 66 - Türk vatandaşlığı 205
 • MADDE 67 - Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları 205
 • MADDE 68 - Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma 206
 • MADDE 69 - Siyasî partilerin uyacakları esaslar 206
 • MADDE 70 - Hizmete girme 207
 • MADDE 71 - Mal bildirimi 207
 • MADDE 72 - Vatan hizmeti 208
 • MADDE 73 - Vergi ödevi 208
 • MADDE 74 - Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 208
 • ÜÇÜNCÜ KISIM – CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI 208
 • BİRİNCİ BÖLÜM - YASAMA 208
 • MADDE 75 - [TBMM] Kuruluşu 208
 • MADDE 76 - Milletvekili seçilme yeterliliği 209
 • MADDE 77 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi 209
 • MADDE 78 - Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri 209
 • MADDE 79 - Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 209
 • MADDE 80 - Milletin temsili 210
 • MADDE 81- Andiçme 210
 • MADDE 82 - Üyelikle bağdaşmaya işler 210
 • MADDE 83 - Yasama dokunulmazlığı 211
 • MADDE 84 - Milletvekilliğinin düşmesi 211
 • MADDE 85 - İptal istemi 212
 • MADDE 86 - Ödenek ve yolluklar 212
 • MADDE 87 - [TBMM Görev ve yetkileri] Genel olarak 212
 • MADDE 88 - Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 212
 • MADDE 89 - Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 212
 • MADDE 90 - Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 213
 • MADDE 91 - Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme 213
 • MADDE 92 - Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme 214
 • MADDE 93 - [TBMM faaliyetleriyle ilgili hükümler] Toplanma ve tatil 214
 • MADDE 94 - Başkanlık Divanı 214
 • MADDE 95 - İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri 215
 • MADDE 96 - Toplantı ve karar yeter sayısı 215
 • MADDE 97 - Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması 215
 • MADDE 98 - [TBMM bilgi edinme ve denetim yolları] Genel olarak 216
 • MADDE 99 - Gensoru 216
 • MADDE 100 - Meclis soruşturması 216
 • İKİNCİ BÖLÜM – YÜRÜTME 217
 • MADDE 101 - [Cumhurbaşkanı] Nitelikleri ve tarafsızlığı 217
 • MADDE 102 - Seçimi 217
 • MADDE 103 - Andiçmesi 218
 • MADDE 104 - Görev ve yetkileri 218
 • MADDE 105 - Sorumluluk ve sorumsuzluk hali 219
 • MADDE 106 - Cumhurbaşkanına vekillik etme 219
 • MADDE 107 - Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği 219
 • MADDE 108 - Devlet Denetleme Kurulu 220
 • MADDE 109 - [Bakanlar Kurulu] Kuruluşu 220
 • MADDE 110 - Göreve başlama ve güvenoyu 220
 • MADDE 111 - Görev sırasında güvenoyu 220
 • MADDE 112 - Görev ve siyasî sorumluluk 221
 • MADDE 113 - Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 221
 • MADDE 114 - Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 221
 • MADDE 115 - Tüzükler 222
 • MADDE 116 - Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi 222
 • MADDE 117 - Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 222
 • MADDE 118 - Millî Güvenlik Kurulu 222
 • MADDE 119 - [Olağanüstü yönetim usulleri] Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı 223
 • MADDE 120 - Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı 223
 • MADDE 121 - Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme 223
 • MADDE 122 - Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 224
 • MADDE 123 - [İdare] İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 224
 • MADDE 124 - Yönetmelikler 224
 • MADDE 125 - Yargı yolu 225
 • MADDE 126 - Merkezî idare 225
 • MADDE 127 - Mahallî idareler 225
 • MADDE 128 - [Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler] Genel ilkeler 226
 • MADDE 129 - Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence 226
 • MADDE 130 - Yükseköğretim kurumları 227
 • MADDE 131 - Yükseköğretim üst kuruluşları 227
 • MADDE 132 - Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanlar 228
 • MADDE 133 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 228
 • MADDE 134 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 228
 • MADDE 135 - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 228
 • MADDE 136 - Diyanet İşleri Başkanlığı 229
 • MADDE 137 - Kanunsuz emir 229
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - YARGI 229
 • MADDE 138 - Mahkemelerin bağımsızlığı 229
 • MADDE 139 - Hâkimlik ve savcılık teminatı 230
 • MADDE 140 - Hâkimlik ve savcılık mesleği 230
 • MADDE 141 - Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 231
 • MADDE 142 - Mahkemelerin kuruluşu 231
 • MADDE 143 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri - Mülga: 7/5/2004-5170/9 md. 231
 • MADDE 144 - Adalet hizmetlerinin denetimi 231
 • MADDE 145 - Askerî yargı 231
 • MADDE 146 - [Anayasa Mahkemesi] Kuruluşu 231
 • MADDE 147 - Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi 232
 • MADDE 148 - Görev ve yetkileri 232
 • MADDE 149 - Çalışma ve yargılama usulü 233
 • MADDE 150 - İptal davası 234
 • MADDE 151 - Dava açma süresi 234
 • MADDE 152 - Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 234
 • MADDE 153 - Anayasa Mahkemesinin kararları 234
 • MADDE 154 - Yargıtay 235
 • MADDE 155 - Danıştay 235
 • MADDE 156 - Askerî Yargıtay 236
 • MADDE 157 - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 236
 • MADDE 158 - Uyuşmazlık Mahkemesi 236
 • MADDE 159 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 237
 • MADDE 160 - Sayıştay 238
 • DÖRDÜNCÜ KISIM – MALİ VE EKONOMİK HÜKÜMLER 239
 • BİRİNCİ BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER 239
 • MADDE 161 - Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 239
 • MADDE 162 - Bütçenin görüşülmesi 239
 • MADDE 163 - Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 239
 • MADDE 164 - Kesinhesap 239
 • MADDE 165 - Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi 240
 • İKİNCİ BÖLÜM – EKONOMİK HÜKÜMLER 240
 • MADDE 166 - Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey 240
 • MADDE 167 - Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi 240
 • MADDE 168 - Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 241
 • MADDE 169 - Ormanların korunması ve geliştirilmesi 241
 • MADDE 170 - Orman köylüsünün korunması 241
 • MADDE 171 - Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 242
 • MADDE 172 - Tüketicilerin korunması 242
 • MADDE 173 - Esnaf ve sanatkârların korunması 242
 • BEŞİNCİ KISIM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 242
 • MADDE 174 - İnkılâp kanunlarının korunması 242
 • ALTINCI KISIM – GEÇİCİ HÜKÜMLER 242
 • GEÇİCİ MADDE 18 - - Ek: 12/9/2010 - 5982/25 md. 242
 • YEDİNCİ KISIM – SON HÜKÜMLER 243
 • MADDE 175 - Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma 243
 • MADDE 176 - Başlangıç ve kenar başlıklar 243
 • MADDE 177 - Anayasanın yürürlüğe girmesi - ... 243
 • ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 245
 • BİRİNCİ KISIM - Genel Hükümler 245
 • BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam ve Tanımlar 245
 • MADDE 1 - Amaç ve kapsam 245
 • MADDE 2 - Tanımlar 245
 • İKİNCİ BÖLÜM - Görevler, Yetkiler ve Mahkeme Bütçesi 246
 • MADDE 3 - Mahkemenin görev ve yetkileri 246
 • MADDE 4 - Mahkeme bütçesi 246
 • MADDE 5 - İçtüzük 246
 • İKİNCİ KISIM - Anayasa Mahkemesi Üyeliği 247
 • BİRİNCİ BÖLÜM - Üyelerin Nitelikleri, Seçimi ve Atanması 247
 • MADDE 6 - Mahkemenin kuruluşu ve üyelerin seçilme yeterliği 247
 • MADDE 7 - Üyelerin seçimi 247
 • MADDE 8 - Üye seçilenlere tebligat ve seçilenlerin görevi kabul etmemesi 248
 • MADDE 9 - And içme 248
 • MADDE 10 - Üyelik süresi ve teminatı 249
 • MADDE 11 - Üyeliğin boşalması ve sona ermesi 249
 • MADDE 12 - Başkan, başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilinin seçimi 249
 • MADDE 13 - Başkanın görev ve yetkileri 249
 • MADDE 14 - Başkanvekillerinin görev ve yetkileri 250
 • MADDE 15 - Üyelerin yükümlülükleri 250
 • İKİNCİ BÖLÜM - Disiplin İşlemleri ile Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler 251
 • MADDE 16 - Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma 251
 • MADDE 17 - Adli soruşturma ve kovuşturma 251
 • MADDE 18 - Disiplin soruşturması işlemleri 252
 • MADDE 19 - Disiplin cezaları ve yerine getirilmesi 253
 • ÜÇÜNCÜ KISIM - Teşkilat Yapısı 253
 • BİRİNCİ BÖLÜM - Mahkeme Teşkilatı 253
 • MADDE 20 - Teşkilat 253
 • MADDE 21 - Genel Kurul 253
 • MADDE 22 - Bölümler ve komisyonlar 254
 • İKİNCİ BÖLÜM - Genel Sekreterlik, Raportörler ve Raportör Yardımcıları 254
 • MADDE 23 - Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcılarının görevleri 254
 • MADDE 24 - Raportörler 255
 • MADDE 25 - Raportörlerin görevlendirilmesi, özlük hakları, disiplin ve ceza işleri 255
 • MADDE 26 - Raportörlerin görevleri 256
 • MADDE 27 - Raportör yardımcıları ve adayları 256
 • MADDE 28 - Yüksek Disiplin Kurulu 257
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Hizmet Birimleri 257
 • MADDE 29 - Hizmet birimleri 257
 • MADDE 30 - Mahkeme personeli ve atanması 258
 • MADDE 31- Geçici görevlendirme 258
 • MADDE 32 - Sözleşmeli personel 258
 • MADDE 33 - Hizmet satın alma 259
 • MADDE 34 - İdarî personelin Adalet Bakanlığı kadrolarına atanması 259
 • DÖRDÜNCÜ KISIM - İnceleme ve Yargılama Usulleri 259
 • BİRİNCİ BÖLÜM - İptal Davası 259
 • MADDE 35 - İptal davası açmaya yetkili olanlar 259
 • MADDE 36 - Şekil bakımından iptal davası ve sınırı 259
 • MADDE 37 - İptal davası açma süresi 260
 • MADDE 38 - İptal davası açılmasında temsil ve uyulması gereken esaslar 260
 • MADDE 39 - Eksikliklerin tamamlattırılması ve görüş bildirme 261
 • İKİNCİ BÖLÜM - İtiraz Yolu 261
 • MADDE 40 - Anayasaya aykırılığın mahkemelerce ileri sürülmesi 261
 • MADDE 41 - Başvuruya engel durumlar 262
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Ortak Hükümler 262
 • MADDE 42 - Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek düzenlemeler 262
 • MADDE 43 - Dosya üzerinden inceleme ve gerekçeyle bağlı olmama 262
 • MADDE 44 - Gündeme alınan dosyaların görüşülmesi 263
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Bireysel Başvuru 263
 • MADDE 45 - Bireysel başvuru hakkı 263
 • MADDE 46 - Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar 263
 • MADDE 47 - Bireysel başvuru usulü 264
 • MADDE 48 - Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi 264
 • MADDE 49 - Esas hakkındaki inceleme 265
 • MADDE 50 - Kararlar 265
 • MADDE 51 - Başvuru hakkının kötüye kullanılması 266
 • BEŞİNCİ BÖLÜM - Siyasi Parti Kapatma ve Dokunulmazlığın Kaldırılması Davaları 266
 • MADDE 52 - Siyasi parti kapatma davaları 266
 • MADDE 53 - Siyasi partilere ihtar verilmesi 266
 • MADDE 54 - Dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi durumlarında iptal talebi 267
 • ALTINCI BÖLÜM - Siyasi Partilerin Mali Denetimi 267
 • MADDE 55 - Siyasi partilerin mali denetimi 267
 • MADDE 56 - Mali denetimde ilk ve esas inceleme 267
 • YEDİNCİ BÖLÜM - Yüce Divan Yargılaması 268
 • MADDE 57 - Duruşma 268
 • MADDE 58 - Yeniden inceleme 268
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM - Yargılamaya İlişkin Diğer Hususlar 269
 • MADDE 59 - Dava ve işlere katılmaya engel durumlar 269
 • MADDE 60 - Başkan ve üyelerin reddi 269
 • MADDE 61 - Çekinme 269
 • MADDE 62 - Bilgi ve belge verme yükümlülüğü ile Devlet sırrı niteliğindeki bilgiler 270
 • MADDE 63 - Araç, gereç ve personelden yararlanma 270
 • MADDE 64 - Harç istisnası 270
 • DOKUZUNCU BÖLÜM - Kararlar 270
 • MADDE 65 - Oylama şekli ve karar nisabı 270
 • MADDE 66 - Mahkeme kararları 271
 • MADDE 67 - Yargılamanın yenilenmesi 271
 • BEŞİNCİ KISIM - Mali Hükümler, Personel ve Özlük İşleri 271
 • BİRİNCİ BÖLÜM - Mali, Sosyal ve Diğer Haklar 271
 • MADDE 68 - Mali haklar 271
 • MADDE 69 - Aylık tablosu 272
 • MADDE 70 - İzin 273
 • MADDE 71 - Sağlık işleri ve tedavi 273
 • MADDE 72 - Kuruluş günü ve onur belgesi verilmesi 273
 • MADDE 73 - Yabancı ülkelere gönderilme 274
 • MADDE 74 - Kadrolar 274
 • GEÇİCİ MADDE 1 - Geçiş hükümleri 274
 • MADDE 75 - Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 275
 • MADDE 76 - Yürürlük 276
 • MADDE 77 - Yürütme 276
 • ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ 277
 • BİRİNCİ KISIM – Genel Hükümler 277
 • BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç Kapsam ve Tanımlar 277
 • MADDE 1 - Amaç ve kapsam 277
 • MADDE 2 - Hukuki dayanak 277
 • MADDE 3 - Tanımlar 277
 • İKİNCİ BÖLÜM – Anayasa Mahkemesi Üyeliği 279
 • MADDE 4 - Üye seçilenlere tebligat 279
 • MADDE 5 - Seçilenlerin görevi kabul etmemesi 279
 • MADDE 6 - Andiçme 279
 • MADDE 7 - Göreve engel hastalık 280
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Başkan ve Başkanvekillerinin Seçimi, Görev ve Yetkileri ile Üyelerin Yükümlülükleri 280
 • MADDE 8 - Seçimler ve oy pusulalarının hazırlanması 280
 • MADDE 9 - Oyların sayımı 280
 • MADDE 10 - Başkanın görev ve yetkileri 281
 • MADDE 11 - Başkanvekillerinin görev ve yetkileri 282
 • MADDE 12 - Üyelerin yükümlülükleri 282
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Suç ve Cezalara İlişkin Hükümler İle Disiplin İşlemleri 283
 • MADDE 13 - Adli soruşturma ve koruma tedbirleri 283
 • MADDE 14 - Adli soruşturma usulü 283
 • MADDE 15 - Soruşturma Kurulu kararları 284
 • MADDE 16 - Disiplin soruşturması açılması kararı 284
 • MADDE 17 - Disiplin soruşturması usulü 284
 • MADDE 18 - Ceza ve disiplin soruşturmalarının birlikte yürütülmesi 285
 • MADDE 20 - Disiplin cezasını gerektiren eylemler ve disiplin cezaları 286
 • MADDE 21 - Üyelikten çekilmeye davet 286
 • MADDE 22 - Disiplin cezalarına itiraz 286
 • İKİNCİ KISIM – Teşkilat Yapısı 286
 • BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Kurul, Bölümler ve Komisyonlar ile İşleyişleri 286
 • MADDE 23 - Teşkilat 286
 • MADDE 24 - Genel Kurul 287
 • MADDE 25 - Genel Kurulun görev ve yetkileri 287
 • MADDE 26 - Araştırma ve İçtihat Birimi - Ar-İç 287
 • MADDE 27 - Bölümlerin oluşumu 288
 • MADDE 28 - Bölümlerin görev ve yetkileri 288
 • MADDE 29 - Bölümlerin toplanması ve gündemi 288
 • MADDE 30 - Bölümlerin çalışma usulü 289
 • MADDE 31 - Bölümler raportörlüğü 289
 • MADDE 32 - Komisyonların oluşumu 290
 • MADDE 33 - Komisyonların görevleri ve çalışma usulü 290
 • MADDE 34 - Komisyonlar raportörlüğü 290
 • İKİNCİ BÖLÜM – Genel Sekreterlik, Raportörler ve Raportör Yardımcıları 291
 • MADDE 35 - Genel Sekreterlik, kuruluşu ve görevleri 291
 • MADDE 36 - Genel Sekreter yardımcıları 292
 • MADDE 37 - Başraportörler ve görevleri 292
 • MADDE 38 - Raportörler ve görevleri 293
 • MADDE 39 - Raportör yardımcıları 293
 • MADDE 40 - Atanan raportörler ve raportör yardımcılarının yükselme ve kademe ilerlemesi 294
 • MADDE 41 - Yüksek Disiplin Kurulu 294
 • MADDE 42 - Raportörler hakkında adli soruşturma ve kovuşturma 294
 • MADDE 43 - Raportör yardımcıları ve memurlar hakkında adli soruşturma ve kovuşturma 295
 • ÜÇÜNCÜ KISIM – İnceleme ve Yargılama Usulleri 295
 • BİRİNCİ BÖLÜM - İptal ve İtiraz Davalarına İlişkin Usul Hükümleri 295
 • MADDE 44 - Başvuruların alınması 295
 • MADDE 45 - İptal davası dilekçesi ve ekleri 295
 • MADDE 46 - İtiraz başvuru kararı ve ekleri 296
 • MADDE 47 - Dosyalar için raportör görevlendirilmesi 297
 • MADDE 48 - İlk inceleme raporlarının hazırlanması 297
 • MADDE 49 - Başvurudaki eksiklikler 297
 • MADDE 50 - Esas inceleme raporlarının hazırlanması 297
 • İKİNCİ BÖLÜM – Siyasi Partilerin Malî Denetimi 298
 • MADDE 51 - Malî denetimde ilk inceleme 298
 • MADDE 52 - Malî denetimde esasın incelenmesi 299
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Genel Kurulun İşleyişine İlişkin Hükümler 300
 • MADDE 53 - Genel Kurul gündemi 300
 • MADDE 54 - Toplantılar ve müzakereler 300
 • MADDE 55 - Toplantıya katılamama 301
 • MADDE 56 - Oylama 301
 • MADDE 57 - Karar 301
 • MADDE 58 - Kararların yazılması ve yayımlanması 302
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Bireysel Başvuru 302
 • MADDE 59 - Bireysel başvuru formu ve ekleri 302
 • MADDE 60 - Formun ve eklerinin hazırlanmasına ilişkin ilkeler 303
 • MADDE 61 - Başvurucunun temsili 303
 • MADDE 62 - Bireysel başvuru harcı ve adlî yardım 303
 • MADDE 63 - Başvurunun yapılabileceği yerler 304
 • MADDE 64 - Başvuru süresi ve mazeret 304
 • MADDE 65 - Bireysel Başvuru Bürosu 304
 • MADDE 66 - Form ve eklerinin ön incelemesi ve eksiklikler 305
 • MADDE 67 - Bireysel başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara tevzii 305
 • MADDE 68 - Başvuruların inceleme sırası 305
 • MADDE 69 - Yazışmalar 305
 • MADDE 70 - Bilgi, belge isteme ve tebliğ 305
 • MADDE 71 - Adalet Bakanlığına bildirim 306
 • MADDE 72 - Bölüm ve Komisyonlarda oylama ve karar 306
 • MADDE 73 - Tedbir kararı 306
 • MADDE 74 - Duruşma 307
 • MADDE 75 - Pilot karar usulü 307
 • MADDE 76 - Karar taslaklarının hazırlanması 307
 • MADDE 77 - Komisyon kararlarının şekli 308
 • MADDE 78 - Bölüm kararlarının şekli 308
 • MADDE 79 - İhlal kararı ve ihlalin giderilmesi 309
 • MADDE 80 - Düşme kararı 309
 • MADDE 81 - Kararın imzalanması, tebliği ve yayımlanması 309
 • MADDE 82 - Tavzih ve maddi hataların düzeltilmesi 310
 • MADDE 83 - Başvuru hakkının kötüye kullanılması 310
 • MADDE 84 - Genel hükümlerin uygulanması 310
 • DÖRDÜNCÜ KISIM – Son Hükümler 310
 • BİRİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler 310
 • MADDE 85 - Tutulacak defterler, kayıtlar ve arşiv 310
 • MADDE 86 - Günlük çalışma süresi 311
 • MADDE 87 - Üyelerin ve raportörlerin yıllık ve mazeret izinleri 311
 • MADDE 88 - Mahkeme binasında alınacak güvenlik önlemleri 311
 • MADDE 89 - Kütüphane ve Yayın İşleri 311
 • MADDE 90 - Yurt dışı görevlendirme 311
 • MADDE 91 - Kisveler 312
 • MADDE 92 - Mahkemenin amblemi ve rozeti 312
 • MADDE 93 - Onur belgesi 312
 • MADDE 94 - Cenaze törenleri 313
 • İKİNCİ BÖLÜM – İçtüzüğün Değiştirilmesi, Yürürlük ve Yürütme 313
 • MADDE 95 - İçtüzüğün değiştirilmesi 313
 • MADDE 96 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat 313
 • MADDE 97 - Yürürlük 313
 • MADDE 98 - Yürütme 313

Ek Bilgi

Ürün Kodu 139476
Yayın Tarihi 2012 Ekim
Barkod 9786054354498
ISBN 9786054354498
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Osman Doğru