Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Anayasa Hukuku

Hızlı Gözat

Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 19. BaSI
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
466
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
19
ISBN/Ref :
9789757425120

Stok Durumu: Stokta var

30,00 TL

Detayları

"Anayasa konulan ile ilk kez karşılaşılacak kimseler için yeterli sayılabilecek ölçüde genel bilgiler verilmekle yetinilmiş ve anayasal sorunların siyasal sistem ve daha genelde toplumsal sistemle olan ilişkileri kısaca ortaya konulmaya çalışılmıştır.Daha geniş bilgi edinmek isteyenler için, konularına ilişkin başlıca Türkçe yapıtlar «kaynaklar» başlığı altında ayrıca gösterilmiştir. Kitabın yazılışında Anayasa hukukunun kendine özgü devingen yapısından kaynaklanan güçlüklere, uygulanmasına henüz geçilmiş bir Anayasanın anlatımından doğan güçlükler de eklenmiştir.
Ülkemizde anayasalcılık hareketlerinde dikkati çeken pek çok nokta vardır. Bunlardan biri belki de en önemlisi, anayasaya bağlanan umutlarla ilgili olanıdır. Bu yaklaşımda anayasa, her sorunu kolayca çözebilecek sihirli bir araç olarak algılanmaktadır.Kuşkusuz anayasalar, devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyiş kurallarını gösteren ve bu niteliği ile tüm öteki yasalara yön veren üstün bir norm değeri taşırlar. Ancak anayasalara her sorunu çözecek bir araç gözü ile bakılması, ona kazanabileceğinden fazlasını yüklemek olur.
Bu yaklaşım özellikle, olağanüstü rejimler sonucu hazırlanmış olan 1961 ve 1982 Anayasalarında açıkça görülür. Kuşkusuz her anayasa gibi, bu anayasalar da hazırlandıkları dönemlerin izlerini taşırlar. Çok partili döneme geçtikten sonra, özellikle 1950-1960 arası karşılaşılan tüm sorunlar basite indirgenerek, bir anayasa sorunu olarak görülmüş her sorunun çözümü anayasada aranmıştır. 1982 Anayasası hazırlanırken de benzer bir yol izlenmiştir." (Önsözden)

İçindekiler
 • Genel esaslar ; Anayasa ve anayasa hukuku, anayasa ve devlet
 • Demokrasi; çoğulcu demokrasi, çoğulcu demokrasinin uygulandığı rejimler, marksist demokrasi - marksist devlet sistemleri
 • Faşizm; faşizmin özellikleri, faşist rejimler, İtalyan ve Alman faşizmi
 • Demokrasinin temel ilkeleri; egemenliğin kullanılması, güçler ayrılığı, siyasal partiler, seçimler kamu özgürlükleri
 • Türkiye'de anayasalcılık hareketleri; Osmanlı Dönemi; (Osmanlı Devletinin özellikleri, Islahat Hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi)
 • Kurtuluş Savaşı Dönemi; Kurtuluş Savaşı, TBMM, 1921 Anayasası
 • Cumhuriyet Dönemi; 1924 Anayasası, 27 Mayıs rejimi, 1961 Anayasası, 12 Eylül rejimi
 • 1982 Anayasası'na göre devlet sistemi; Anayasanın temel ilkeleri Atatürk milliyetçiliği, demokratik devlet, laik devlet sosyal devlet, hukuk devleti, insan haklarına saygılı devlet
 • Yasama; yasmanın nitelikleri, meclis üyelerinin seçimi, milletvekillerinin hukuksal durumu, meclisin çalışma düzeni, meclisin görev ve yetkileri
 • Yürütme; yürütmenin özellikleri; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Yürütmenin Düzenleme Yetkisi,Yürütmeye Tanınan Olağanüstü Yetkiler, Sivil İktidar ve Askeri Otorite İlişkisi, Yasama ile Yürütme Arasındaki İlişkiler
 • Yargı; yargının özellikleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargı Düzeni ve Yüksek Mahkemeler, anayasa yargısı ve Anayasa Mahkemesi, adli yargı ve Yargıtay, yönetsel yargı ve Danıştay, askeri Yargı ve Askeri Yargıtay, askeri yönetsel yargı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve tahkim
 • İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması; insan hakları kavramı, bu alandaki gelişmeler; BM ve Avrupa Konseyi düzeyinde, Sözleşmenin organları, Genel Kurul, Komiteler, Daireler, Büyük Daire ve Bakanlar Komitesi, Mahkemeye Başvurma,
 • 11. Protokol ile Değiştirilen ve Yeniden Düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Metni
 • İnsan Haklaarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye ek protokoller; ek protokol ve 4, 6 ve 7 no.lu protokoller,
 • T.C. 1982 Anayasası metni

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141055
Yayın Tarihi 2013 Ağustos
Barkod 9789757425120
ISBN 9789757425120
Yayınevi Turhan
Baskı Sayısı 19
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Şeref Gözübüyük