Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Adli Psikolojiye Giriş Adli Psikolojiye Giriş

Adli Psikolojiye Giriş

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
368
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750258640

Stok Durumu: Stokta var

45,00 TL

Detayları

Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalışılması, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, uzman tanıklığı gibi psiko-yasal alanlarda kanıt toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını kapsayan konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca adli psikoloji, suçluların sorgulanması, uzman tanıklığı ve suçlu profilinin çıkarılması konularında önemli çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Son yirmi yıldır hızla gelişmekte olan adli psikoloji oldukça geniş ve kapsamlı bir alan haline gelmiştir.

Ülkemizde öncelikli olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı farklı kurum ve kuruluşlarda adli psikolojik değerlendirme açısından adli psikologlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle mahkemelerde, ceza evlerinde ve adli tıp kurumunda adli psikoloğa gereksinim olduğu görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde adli psikolojinin çalışma alanları ise çok daha çeşitlilik göstermektedir. En büyük farklılıklardan birisinin adli psikolojik hizmetlerin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil aynı zamanda özel sektör hizmeti olarak da sunulmasıdır.

Konu Başlıkları

  • Seri Cinayet
  • Profil Analizi
  • Çocuk İstismarı
  • Kadına Yönelik Şiddet
  • Hukuki Ehliyet
  • Yaşlı İstismarı
  • Viktimoloji

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü 23
II. Deneysel Rol 23
III. Bilirkişilik Görevi 24
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım 24
V. Özel Adli Testler 27
Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı 27
VI. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları 35
VII. Farik ve Mümeyyizlik 37
VIII. Suça Karşı Ceza Ehliyeti 38
Hukuki Ehliyet 40
Hak Ehliyeti 41
Fiil Ehliyeti 42
1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak) 42
2) Ergin Olmak 43
3) Kısıtlı Olmamak 43
Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu 43
1) Tam Ehliyetliler 43
2) Sınırlı Ehliyetliler 44
3) Sınırlı Ehliyetsizler 44
4) Tam Ehliyetsizler 45
Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar 45
Demans ve Alzheimer 46
Delirium 48
Ek 1: Standardize Mini Mental Test 51
Fiili Ehliyet Muayenesi 52
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet 56
II. Kadına Yönelik Şiddet 57
III. Çocuğa Yönelik Şiddet 58
A. Fiziksel İstismar 58
B. Cinsel İstismar 59
C. Duygusal İstismar 59
D. İhmal 59
IV. Yaşlı Şiddeti 59
A. Fiziksel Şiddet 60
B. Psikolojik Şiddet 60
C. Cinsel Şiddet 60
D. Ekonomik Şiddet 60
E. İhmal 61
V. Akranlar Arası Şiddet 61
VI. Kardeşler Arası Şiddet 62
VII. Flört Şiddeti 63
VIII. Engelli Şiddeti 63
IX. LGBTİ Şiddeti 63
X. Mülteci Şiddeti 66
XI. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar) 67
XII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması 67
A. Fiziksel Şiddet 67
B. Cinsel Şiddet 68
C. Duygusal Şiddet 69
D. Ekonomik Şiddet 70
E. Siber Şiddet 70
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet 73
II. Fiziksel Şiddet 74
III. Cinsel Şiddet 75
IV. Duygusal Şiddet 75
V. Ekonomik Şiddet 75
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet 79
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
Yaşlı İstismarı 81
Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları 89
Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları 90
Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal 90
Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler 94
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz 98
A. Mağdurlar Kimlerdir? 100
B. Adli Tıp Yaklaşımı 105
C. Ruhsal Travma 105
1) Yeniden Yaşama Belirtileri 107
2) Kaçınma–Küntleşme Belirtileri 107
3) Artmış Uyarılmışlık Belirtileri 107
II. Tecavüz 111
III. Cinsel Saldırı Nedenleri 111
A. Psikolojik Etkenler 112
B. Eylemler 113
C. Parafili 116
1) Fetişizm (Nesne Tutkusu) 117
2) Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm) 118
3) Cinsel Mazoşizm 118
4) Cinsel Sadizm 119
5) Teşhircilik 119
6) Röntgencilik 120
7) Frottörizm (Fortçuluk) 120
8) Pedofili (Sübyancılık) 121
9) Adlandırılamayan Parafili 121
10) Nekrofili 121
IV. Cinsel Suç Saldırganları 124
A. Yabancı Tecavüzü 125
B. Tanıdık Tecavüzü 125
C. Flört Tecavüzü 125
D. Evlilik Tecavüzü 126
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme 126
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
Kadında Duygusal Şiddet 128
Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme) 129
Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar 132
I. Bağlılık Teorisi 134
II. Stres ve Destek Kaynakları 136
Sözel Şiddet 138
Sözel Şiddetin Özellikleri 139
Sözel Şiddet Şekilleri 140
1) Suçlamak 140
2) Engellemek 140
3) Yargılamak 140
4) Küçümsemek 141
5) Kısıtlamak 141
6) Karşıtlık 141
7) Tehdit Etmek 141
8) Ad Takmak 141
9) Emir Vermek 142
10) Unutmak 142
11) Reddetme 142
Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar 142
Okulda Sözel Şiddet 142
Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet 143
İş Yerinde Sözel Şiddet 143
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi 146
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü 151
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar 157
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet 158
III. Fiziksel İstismar 159
IV. Cinsel İstismar 159
V. Duygusal İstismar 160
VI. İhmal 160
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar 161
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri 162
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet 163
X. Bekaret Kontrolü 163
XI. Eğitimde Ayrımcılık 163
XII. Erken Yaşta Evlilik 163
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması 164
XIV. Erkek Çocuk Tercihi 164
9
ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR VE SÖMÜRÜ
I. Çocuğun Cinsel İstismarı 165
II. Çocuk Evliliği 167
III. Pedofili 169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti 169
V. Çocuk Fahişeliği 170
VI. Çocuk Seks Turizmi 172
VII. Çocuk Pornosu 173
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma) 175
IX. Çocuk Karaborsacılığı 176
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri 178
10
PEDOFİLİ
Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri 181
I. Pedofilin Etiyolojisi 183
II. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili) 185
III. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar) 187
IV. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi 191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
I. Farklı Gelişim Düzeylerindeki Çocuklarla İletişim Kurma 193
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak 196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek 196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak 196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak 196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak 197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek 197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek 197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek 198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme 198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi 199
VI. Duyguları Kabul Etmek 202
VII. Görüşme 203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma 203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri 204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem 205
A. Görüşmenin Yapısı 205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları 207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma 207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık 207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular 208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları 208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme 208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları 209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular 209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme 210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak 210
I. Toplanacak Bilgiler 210
İ. Görüşme Stratejileri 211
J. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme 212
K. Görüşmenin evreleri 212
L. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular 213
M. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular 214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili 218
II. Mağdur Profili 220
III. Çatışmanın Belirtileri 222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum 222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri 233
II. Siber Akran Zorbalığının Ergen Üzerindeki Etkileri 235
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma 242
II. İşyerinde Şiddet 243
III. İşyerinde Kabalık 243
IV. Mobbing Nedenleri 244
V. Kişisel Nedenler 244
VI. Kurumsal Nedenler 245
VII. Sosyal Nedenler 246
VIII. Mobbing Koşulları 246
IX. Mobbing Görülme Şekli 247
X. Mobbing Mağdurları 247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet 255
II. Çocukların Saldırganları 260
III. Yaşlıların Katilleri 265
IV. Takip Etme, İzleme Suçu 266
V. Aile İçi Şiddet 267
VI. Cinayet 270
16
VİKTİMOLOJİ
I. Şiddet Mağdurları 272
II. Cinsel Saldırı 274
A. Erkek Tecavüzü 276
B. Yabancı Tecavüzü 277
C. Tanıdık Tecavüzü 277
D. Flört Tecavüzü 278
E. Evlilik Tecavüzü 278
III. Cinsel Saldırıyı Bildirme 278
A. Yaşlılar 279
B. Engelli İnsanlar 279
C. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar 280
D. Ev içi Şiddet Mağdurları 280
IV. Ev İçi Şiddet 280
V. Şiddete Tanık Olan Çocuklar 281
VI. Taciz 282
VII. Yaşlı Kurbanlar 283
VIII. Çocuk Mağdurlar 287
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri 287
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler 289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri 293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler 295
A. Töre ve Namus Cinayetleri 295
B. Kan Davası 296
C. Çoklu Öldürmeler 296
1. Toplu Katliam (Mass Murder) 296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder) 297
D. Suikastler 297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri 297
F. Çocuk Cinayetleri 298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler 298
2. Psikopati 300
III. Seri Katiller 300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller 302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller 303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller 303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri 303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış 308
II. Tecavüzün Coğrafyası 314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar 315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri 331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi 331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri 333
IV. Ailesel Risk Faktörleri 334
V. Biyolojik Risk Faktörleri 335
VI. Durumsal Risk Faktörleri 335
VII. İntihar Etme Eğilimindeki Birey Davranışlarıyla Nasıl Anlaşılır? 335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler 336
Madde Bağımlılığı 338
Madde Bağımlılığının Belirtileri 340
Hukuki Boyut 342
Kaynaklar 345
Kavramlar Dizini 367

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153294
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Barkod 9789750258640
ISBN 9789750258640
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Oğuz Polat