Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • ADİ ORTAKLIKTA İÇ VE DIŞ İLİŞKİLER ADİ ORTAKLIKTA İÇ VE DIŞ İLİŞKİLER

Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
272
Boyut :
16,5x23,5
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789753685603

Stok Durumu: Stokta var

70,00 TL

Detayları

İçindekiler


    İÇİNDEKİLER VII
    KISALTMALAR LİSTESİ XIII
    GİRİŞ 1
    1.1. Konuya Genel Bir Bakış 1
    1.2. Adi Ortaklık İlişkisinin Tarihi Gelişimi 4
    1.3. Çalışmanın Amacı ve Sınırları 6
    BİRİNCİ BÖLÜM
    GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
    ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 9
    2.1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Tanımı 9
    2.2. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Unsurları 12
    2.2.1. Kişi unsuru 12
    2.2.2. Sözleşme unsuru 16
    2.2.2.1. Genel olarak (özellikle sözleşmenin kurulması) 16
    2.2.2.2. Sözleşmenin hukukî niteliği ve şekli 18
    2.2.2.2.1. Hukukî niteliği 18
    2.2.2.2.2. Şekli 20
    2.2.2.3. İrade sakatlıklarının adi ortaklık sözleşmesine etkisi 25
    2.2.2.4. Muvazaanın (danışıklılığın) ve aşırı yararlanmanın
    (gabinin) adi ortaklık sözleşmesine etkisi 26
    2.2.2.4.1. Muvazaanın (danışıklılığın) etkisi 26
    2.2.2.4.2. Aşırı yararlanmanın (gabinin) etkisi 29
    2.2.3. Katılım payı (sermaye) unsuru 30
    2.2.4. Ortak amaç (müşterek gaye) unsuru 31
    2.2.5. Ortak amaç uğruna birlikte çaba gösterme (affectio societatis) unsuru 35
    2.3. Adi Ortaklığın Benzer Hukukî Kurumlarla Karşılaştırılması 37
    2.3.1. Genel olarak 37
    2.3.2. Ticaret ortaklıkları (şirketleri) ile karşılaştırılması 37
    2.3.3. Kat mülkiyeti (ve kat irtifakı) ile karşılaştırılması 39
    2.3.4. Dernek ile karşılaştırılması 42
    2.3.5. Kooperatif ile karşılaştırılması 44
    2.3.6. Sonuca katılmalı tüketim ödüncü sözleşmesi ile karşılaştırılması 47
    2.3.7. Sonuca katılmalı hizmet sözleşmesi ile karşılaştırılması 48
    2.3.8. Ürüne katılmalı kira sözleşmesi ile karşılaştırılması 51
    2.4. Adi Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Kanuni Düzenleme ve Bu
    Düzenlemenin Uygulama Alanı 52
    2.4.1. Genel olarak 52
    2.4.2. Türk Borçlar Kanununun adi ortaklık sözleşmesini düzenleme
    şeklinin yetersizliği 55
    2.5. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerinin (TBK. 1-206) ve Türk
    Ticaret Kanunu’nun Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel
    Hükümlerinin (TTK. 124-210) Adi Ortaklığa Uygulanabilirliği 56
    2.5.1. Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin (TBK. 1-206) adi
    ortaklığa uygulanabilirliği 56
    2.5.2. Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel
    hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği 62
    2.6. Adi Ortaklığın Başlıca Yapılanma Şekilleri ve Adi Ortaklık Temeline
    Dayalı Sözleşme Tipleri 63
    2.6.1. Adi ortaklığın başlıca yapılanma şekilleri 63
    2.6.1.1. İç ortaklık 63
    2.6.1.2. Dış ortaklık 66
    2.6.1.3. Çifte ortaklık 67
    2.6.2. Adi ortaklık temeline dayalı farklı sözleşme tipleri 69
    2.6.2.1. Genel olarak 69
    2.6.2.2. Kartel 69
    2.6.2.3. Konzern 71
    2.6.2.4. Konsorsiyum 72
    2.6.2.5. Joint venture 74

    İKİNCİ BÖLÜM
    ADİ ORTAKLIKTA İÇ İLİŞKİLER
    ORTAKLARIN BORÇLARI 77
    3.1. Katılım Payı (Sermaye) Borcu 77
    3.1.1. Genel olarak 77
    3.1.2. Katılım payı olarak getirilebilecek değerler 81
    3.1.2.1. Paranın katılım payı olarak getirilmesi 83
    3.1.2.2. Emeğin ve ticarî itibarın katılım payı olarak getirilmesi 86
    3.1.2.3. Bir taşınır veya taşınmazın mülkiyetinin veya kullanım
    hakkının katılım payı olarak getirilmesi 88
    3.1.2.4. Alacak hakkının katılım payı olarak getirilmesi 91
    3.1.2.5. Ticarî işletmenin katılım payı olarak getirilmesi 92
    3.1.3. Katılım payı borcunun ifa edilmemesi ve sonuçları 93
    3.1.3.1.Genel olarak 93
    3.1.3.2. Katılım payı borcunun ifasının imkânsızlığı 93
    3.1.3.2.1. Baştaki ifa imkânsızlığı 93
    3.1.3.2.2. Sonraki ifa imkânsızlığı 95
    3.1.3.3. Katılım payı borcunun ifasında satış ve kira sözleşmeleri
    hükümlerinin uygulanması 96
    3.1.3.3.1. Genel olarak 96
    3.1.3.3.2. Yararın ve hasarın geçmesi 97
    3.1.3.3.3. Katılım payı borcunu ifa eden ortağın zapttan
    ve ayıptan sorumluluğu 98
    3.1.3.3.3.1. Katılım payı olarak taşınır veya
    taşınmaz bir malın mülkiyetinin
    getirilmesi durumunda 98
    3.1.3.3.3.1.1. Zapttan sorumluluk 98
    3.1.3.3.3.1.2. Ayıptan sorumluluk 101
    3.1.3.3.3.2. Katılım payı olarak taşınır veya
    taşınmaz bir malın kullanım
    hakkının getirilmesi durumunda 103
    3.1.3.4. Katılım payı borcunu ifada temerrüt ve sonuçları 104
    3.1.3.4.1. Genel olarak 104
    3.1.3.4.2. İfa davası (Eda davası) 105
    3.1.3.4.3. Temerrüt faizi 107
    3.1.3.4.4. Ceza koşulu (cezaî şart) 108
    3.1.3.4.5. Tazminat davası 110
    3.1.3.4.6. Ortaklıktan çıkarma (ihraç) 110
    3.1.3.4.7. Ortaklığın feshi 111
    3.2. Sadakat Borcu 112
    3.3. Özen Borcu 114
    3.4. Rekabet Etmeme Borcu 118
    3.5. Kazancın Paylaşılması ve Kazanç ve Zarara Katılma 121
    3.5.1. Genel olarak 121
    3.5.2. Kazancın paylaşılması 121
    3.5.3. Kazanç ve zarara katılma 123
    3.5.3.1. Genel olarak 123
    3.5.3.2. Ortaklık kazanç ve zararının yönetici ortak tarafından
    belirlenmesi 124
    3.5.3.3. Ortaklar arasında kazanç ve zararın paylaştırılması 124
    3.5.3.4. Kazanç ve zararın mahkeme tarafından belirlenmesi
    (Kazanç payının belirlenmesi ve ödenmesi davası) 128
    ORTAKLARIN HAKLARI 131
    4.1. Yönetim Hakkı 131
    4.2. Ortaklık İşlerini İnceleme (Denetim) Hakkı 133
    4.3. Ortakların Ücret, Faiz ve Giderleri İsteme Hakkı 135
    4.3.1. Genel olarak 135
    4.3.2. Ortakların ortaklık işleri için yaptığı giderler, uğradıkları zararlar
    ve üstlendikleri borçlar 136
    4.3.2.1. Gider kavramı ve istenebilecek giderler 136
    4.3.2.2. Zarar kavramı ve istenebilecek zararlar 138
    4.3.2.3. Borç kavramı ve ileri sürülebilecek borçlar 139
    4.3.3. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz ve sarfetmiş olduğu
    emek için ücret talep etme hakkı 142
    4.3.3.1. Ortağın avans olarak verdiği para için faiz talep etme
    hakkı 142
    4.3.3.2. Ortağın sarfetmiş olduğu emek için ücret talep etme
    hakkı 143
    4.4. Tasfiye payını isteme hakkı 143
    ORTAKLIK KARARLARI VE ORTAKLARIN OY HAKKI 144
    5.1. Genel Olarak 144
    5.2. Ortaklık Kararlarının Hukukî Niteliği 148
    5.3. Ortaklık Kararlarının Konusu 149
    5.4. Ortaklık Kararlarının Alınmasındaki Genel Kurallar 150
    5.4.1. Genel olarak 150
    5.4.2. Toplantı yeter sayısı 150
    5.4.3. Karar yeter sayısı 150
    5.5. Ortakların Oy Hakkı 151
    5.5.1. Oy hakkının hukukî niteliği 151
    5.5.2. Oy hakkının kullanımında temsil ve oy hakkının
    sınırlandırılması 153
    5.6. Ortaklık Kararlarının Geçersizliği 155
    ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 157
    6.1. Genel Olarak 157
    6.2. Adi Ortaklıkta Yönetim Kavramı ve Anlamı 158
    6.3. Yönetim Hakkının Kazanılması ve Kullanılması 159
    6.4. Olağan ve Olağan Dışı Yönetim İşleri 160
    6.4.1. Genel olarak 160
    6.4.2. Olağan yönetim işleri 160
    6.4.3. Olağan dışı yönetim işleri 162
    6.5. Yönetici Ortakların Hukukî Durumu 165
    6.6. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 167
    6.6.1. Genel olarak 167
    6.6.2. Konuya ilişkin TBK. 629 hükmünün yorumlanması ve niteliği 169
    6.6.3. Yönetim yetkisinin kaldırılmasında ve sınırlanmasında haklı
    sebep kavramı 170
    6.6.4. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması hakkının
    kullanılması ve sonuçları 171
    ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ
    DEĞİŞİKLİKLER 175
    7.1. Yeni Ortak Alımı, Ortaklık Payının Devri ve Alt Katılım 175
    7.1.1. Genel olarak 175
    7.1.2. Yeni ortak alımı 175
    7.1.3. Ortaklık payının devri 178
    7.1.4. Alt katılım 183
    7.2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 185
    7.3. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılmanın Malî Sonuçları 189
    ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLAR ARASI İLİŞKİ BAKIMINDAN
    ZAMANAŞIMI 191
    8.1. Genel Olarak 191
    8.2. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 192

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    ADİ ORTAKLIKTA DIŞ İLİŞKİLER
    DIŞ İLİŞKİDE ÖNEM ARZ EDEN VE ADİ ORTAKLIĞA
    HÂKİM OLAN PRENSİPLER 193
    9.1. Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliğinin ve Buna Bağlı Olarak Hak ve Fiil
    Ehliyetinin Bulunmaması 193
    9.1.1. Genel olarak 193
    9.1.2. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin bulunmamasının hukukî
    sonuçları 197
    9.1.2.1. Yargılama ve takip hukuku açısından taraf ehliyetinin
    olmaması 197
    9.1.2.2. Hukukî işlemlerde taraf olarak yer alamaması 202
    9.1.2.3. Ortaklık işlemlerinden doğan borçlardan ortaklığın
    sorumlu olmaması 203
    9.1.2.4. Ortaklığa ait taşınmaz malların ortaklık adına tapuya
    tescil edilememesi 205
    9.1.2.5. Ortaklığın ticaret unvanı kullanamaması ve buna bağlı
    olarak ticaret siciline tescil edilememesi 206
    9.2. Ortaklık Malvarlığına Dâhil Değerlerin Elbirliği Hâlinde Bütün
    Ortaklara Ait Olması 209
    9.3. Sorumluluk Açısından Ortaklar Arasında Müteselsil Sorumluluk
    Olması 212
    ADİ ORTAKLIKTA TEMSİL 213
    10.1. Genel Olarak 213
    10.2. Ortağın Doğrudan Temsilci Olarak Hareket Etmesi 215
    10.2.1. Adi Ortaklıkta Doğrudan Temsilin Şartları 216
    10.2.1.1. Temsil yetkisinin varlığı 216
    10.2.1.1.1. Temsil yetkisinin verilmesinde şekil
    sorunu 217
    10.2.1.2. Temsilcinin tüm ortaklar adına hareket etmesi ve
    temsil yetkisini belli etmesi 219
    10.2.2. Yönetici ortağın temsil yetkisine sahip olduğu karinesi
    (TBK. 637/III) 221
    10.2.3. Ortakların yetkisiz temsili 223
    10.3. Ortağın Dolaylı Temsilci Olarak Hareket Etmesi 225
    10.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 230
    ADİ ORTAKLIKTA TEMSİLİN SONUÇLARI VE SORUMLULUK 232
    11.1. Genel Olarak 232
    11.2. Doğrudan Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 232
    11.3. Dolaylı Temsilin Söz Konusu Olduğu Hallerde 233
    11.4. Müteselsil Sorumluluk 233
    SONUÇ 240
    KAYNAKÇA 245

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153702
Yayın Tarihi 2019 Aralık
Barkod 9789753685603
ISBN 9789753685603
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Ayar