Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Milletlerarası Özel Hukukta Ticaret Şirketlerinde Birleşmeler ve Devralmalar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Sayfa Sayısı :
130
Boyut :
16x23,5
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257603454

Stok Durumu: Stokta var

75,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖZET    5
ABSTRACT    7
İÇİNDEKİLER    9
KISALTMALAR    15
GİRİŞ    17
I.    BÖLÜM
BİRLEŞME VE DEVRALMA KAVRAMLARI İLE
ULUSLARARASI BİRLEŞMELERİN VE
DEVRALMALARIN NEDENLERİ
A.    GENEL OLARAK    21
B.    BİRLEŞME    22
1.    Terminoloji     22
2.    İktisadi Anlamda Şirket Birleşmesi Ve Türleri    23
a.    Yatay Birleşmeler (Horizontal Mergers)    24
b.    Dikey Birleşmeler (Vertical Mergers)    25
c.    Konglomera Birleşme (Conglomerate Mergers)    26
3.    Hukuki Anlamda Birleşme    27
a.    Hukuki Anlamda Birleşmenin Temel Unsurları    29
aa Birleşme İşleminin Tarafı Olarak En Az İki Ticaret
Şirketinin Varlığı    29
bb. Birleşme İradesi    30
cc. Malvarlıklarının Devamlılığı (Külli Halefiyet) İlkesi    31
 
dd. Ortaklığın Ve Ortaklık Haklarının Sürekliliği İlkesi    31
ee. Devrolunan Şirketlerin Tüzel Kişiliğinin Sona
Ermesi    32
4.    Hukuki Anlamda Şirket Birleşmelerinin Türleri    32
a.    Devralma Yoluyla Birleşme    32
b.     Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme    33
C.    DEVRALMA    34
1.    Şirket “Devralma” Kavramı    34
2.    Şirket Devralma İşlemi (Ortaklık Payının Devri)    36
3.    Şirket Devralma İşleminin, Malvarlığının Veya
İşletmenin Devrinde Farkı    38
D.    ULUSLARARASI BİRLEŞME VE DEVRALMA
İŞLEMİ NEDENLERİ    40
1.    İktisadi Nedenleri    40
a.    Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma    40
b.    Stratejiler    41
c.    Doğrudan Yabancı Yatırımlar    42
d.    Şirket Değerini Arttırma Etkisinden Faydalanma    42
2.    Uluslararası Birleşme Ve Devralma İşlemlerinin
Hukuki Temeli Olarak Yerleşme Özgürlüğü    43
a.    Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşme Özgürlüğü    43
aa. Sınırötesi Birleşmelere Engel Olunmamasına
İlişkin “Sevic” Kararı    44
bb. Ulusal Hukuk Kısıtlamaları Koşullarına İlişkin
Inspire Art Kararı    46
 
II.    BÖLÜM
ULUSLARARASI ŞİRKET BİRLEŞME İŞLEMLERİ
A.    ŞİRKETLERİN TABİİYETİ SORUNU    50
1.    Genel Olarak Tabiiyet    50
2.    Şirketlerin Tabiiyetinin Belirlenmesi    51
3.    İdare Merkezi (Real Seat) Sistemi    52
4.    Kuruluş Yeri (Incorporation) Sistemi    53
5.    Kuruluş Yeri Ve İdare Merkezi Sistemlerinin
Karşılaştırılması    54
a.    ABAD’IN Fiili İdare Merkezini Esas Alan Daily Mail
Kararı    55
b.    ABAD’ın Kuruluş Yeri Sistemini Benimsenmesine
ilişkin Centros Kararı    58
6.    Türk Hukukunda Şirketlerin Tabiiyetinin Tespiti    61
B.    ULUSLARARASI ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE
KANUNLAR İHTİLAFI SORUNUN ÇÖZÜMÜ    63
1.    Genel Olarak    63
2.    Devralan veya Yeni Kurulan Şirket Statüsü
Hukukunun Uygulanması    63
3.    Devrolunan Şirket Statüsü Hukukunun
Uygulanması    66
4.    Birleşmenin Tarafı Olan Şirketlerin Statülerinin
Birlikte Uygulanması    67
5.    Teorilerin Değerlendirilmesi    69
C.    ULUSLARARASI ŞİRKET BİRLEŞME İŞLEMİNİN
UNSURLARI VE AŞAMALARI    70
1.    Sözleşme Yapabilme Koşulları    70
a.    Sözleşme Yapma Ehliyeti    71
 
b.    Birleşme Sözleşmesi Görüşmeleri Yapmaya Ve
İmzalamaya Yetkili Organ    72
c.     Birleşmenin Gerçekleştirilebilir Olması    73
2.    Sözleşmeye Hazırlık Aşaması    74
a.    Gizlilik Sözleşmesi    74
b.    Niyet Mektubu Ve Benzeri Yapılar    75
c.    Devrolunacak Şirketin İncelenmesi (Due Diligence)    77
3.    Sözleşmenin Düzenlenmesi    78
a.    Sözleşmenin Şekli    78
b.    Birleşme Sözleşmesinin İçermesi Gereken Unsurların
Tespiti    79
c.     Birleşme Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tespiti    80
aa. Hukuk Seçimi    81
bb. Şirketler Hukukuna İlişkin Konularda Hukuk Seçimi    81
cc. Şirketler Hukuku Dışındaki Bölümlerine İlişkin
Hukukun Seçimi    82
dd. Hukuk Seçimi Yapılmadığı Durumlarda Objektif
Bağlama Kuralı    82
4.    Birleşme Raporu    83
5.    Birleşme Kararı    84
6.    Birleşmenin Sonuçlandırılması    85
III.    BÖLÜM
ULUSLARARASI ŞİRKET DEVRALMA
SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
A)    GENEL OLARAK    87
 
B)     DEVRALMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI    88
1.    Sözleşme Öncesi Dönem    88
2.    Devir Sözleşmesinin Tarafları    89
3.    Devir Bedeli    89
C)    ULUSLARARASI DEVİR SÖZLEŞMELERİNE
UYGULANACAK HUKUK    92
1.    Hukuk Seçimi Yapılabilmesi (Sübjektif Yöntem)    93
a. Hukuk Seçiminin Uygulanış Biçimleri    94
aa. Atıf ın Uygulanmamasını Amaçlayan Hukuk Seçimi    94
bb. Açık Veya Örtülü Hukuk Seçimi    94
cc. Hukuk Seçiminin Kısmi Yapılabilmesi    95
dd. Zaman Yönünden Hukuk Seçimi    95
2.    Objektif Bağlama Kuralı    96
a.    Borsada İşlem Görmeyen Paylar    97
b.    Borsada İşlem Gören Paylarının Satışında
Uygulanacak Hukukun Tespiti    97
c.    Hisse Devir Sözleşmesine Daha Sıkı İlişkili Hukukun
Uygulanma İhtimali    99
3.    Uluslararası Hisse Devir Sözleşmesine Uygulanacak
Hukukun Kapsamı    99
4.    Şirket Devir Sözleşmesi Kapsamı Dışında Kalan
Konular    100
a.     Tarafların Ehliyeti    100
b.     Sözleşmenin Şekli    100
c.     Hisse Devrinin Temsilci Vasıtasıyla Yapılabilmesi    101
 
D.    ULUSLARARASI BİRLEŞME VE DEVRALMA
İŞLEMLERİNDE YETKİ SÖZLEŞMESİ    103
1.    Türk Mahkemelerinin Yetkili Kılınması    104
2.    Yabancı Mahkemelerin Yetkili Kılınması    104
3.    Tahkimin Yetkili Kılınması    105
4.    Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ve Çok
Basamaklı Çözüm Yolları    108
a.    Müzakere(Negotiation)    108
b.    Arabuluculuk(Mediation)    109
c.    Uzlaştırma (Conciliation)    111
d.    Uzman Tayini (Expert Determination)    112
e.    Basamaklı Ve Çok Basamaklı Uyuşmazlık Çözüm
Yolları    113
SONUÇ    115
KAYNAKÇA    119
ÖZGEÇMİŞ    129


Ek Bilgi

Ürün Kodu 157986
Yayın Tarihi 2022 Ocak
Barkod 9786257603454
ISBN 9786257603454
Yayınevi Platon Hukuk
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Bülent İyit